Історія України опорні конспекти 9 клас

Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні в другій половиш XIX ст.

Суспільна думка цього періоду пропонувала численні моделі майбутнього суспільного розвитку і різні шляхи досягнення поставленої мети.

Найвпливовішими політичними силами в Україні у другій половині XIX ст. були:

1. Загальноросійські політичні течії:

• народників;

• робітничий рух;

• соціал-демократів;

• лібералів.

2. Український національний рух.

Громадівський рух

Початок громадівського руху наприкінці 50-у 60-ті роки

Громади — це напівлегальні та легальні організації (гуртки), що об’єднували українську інтелігенцію, службовців, офіцерство, студентство, учнівську молодь, а також поміщиків-лібералів, які стали організаційною формою українського визвольного руху, вели національно-культурну та громадсько-політичну діяльність.

50—60-ті роки — перший етап громадівського руху.

Створення громад свідчило про виникнення і розвиток національного руху в Україні.

Повернувшись після амністії із заслання, колишні члени Кирило-Мефодіївського братства М. Костомаров, В. Бєлозерський, П. Куліш, а згодом і Т. Шевченко в Петербурзі у 1859 р. створили першу українську громаду — культурно- освітню організацію, що мала на меті сприяти:

• розвиткові освіти;

• свободі літературного слова;

• поширенню національної ідеї;

• формуванню національної свідомості.

Вони почали видання першого в Російській імперії українського часопису “Основа” (1861 p.), що публікував твори І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка та інших українських письменників.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.