Історія України опорні конспекти 9 клас

Національний соціал-демократизм

Розгортання робітничого руху, криза народництва створили передумови для поширення марксизму (за ім’ям засновника — К. Маркса) — течії, яка стала впливовою у Західній Європі. Розповсюджуються твори К. Маркса та його прибічників, створюються перші марксистські гуртки. Перший соціал-демократичний гурток виник в 1889 р. в Києві. В 90-ті роки гуртки виникають в Одесі, Катеринославі, Харкові, Херсоні. Полтаві. Вони на той час були нечисленними, розрізненими, маловпливовими.

Українські марксисти, як і російські, перебільшували значення соціальних проблем.

Першими пропагандистами нового вчення — марксизму — в Україні на початку 7.0-х років були М. Зібер і С. Подолинський.

1871 р. Професор Київського університету М. Зібер видав книгу „Теорія цінності та капіталу Д. Рікардо”, в якій виклав економічну теорію К. Маркса.

С. Подолинський — вчений, організував у Відні видавництво популярної соціалістичної літератури, листувався з К. Марксом і Ф. Енгельсом, популяризував положення їх економічного вчення. Надрукував власні брошури „Про багатство і бідність”, „Про хліборобство” тощо. Він використав основні положення марксизму для аргументації своїх власних поглядів на розвиток природи, суспільства та промислового розвитку в Україні.

Наприкінці 80-х — на початку 90-х років в Україні виникають перші нелегальні марксистські гуртки та організації в Києві, Харкові, Катеринославі, Одесі.

Вони складалися переважно з інтелігенції (Ю. Мельников, П. Запорожець, А. Луначарський, П. Сочинський).

У1891 р. у Києві почала діяти Російська соціал-демократична група, яка проіснувала кілька років.

В Україні слідом за Петербургом виникли Союзи боротьби за визволення робітничого класу в Катеринославі, Києві, Миколаєві. Члени „Союзів...”:

• писали, нелегально друкували та розповсюджували на заводах і фабриках агітаційні прокламації;

• брали активну участь в організації страйків;

• київський Союз за визволення робітничого класу видав загальноросійську „Робітничу газету”;

• готували перший з’їзд соціал-демократів у Росії (такий з’їзд відбувся 1898 р. у Мінську, проголосив про створення Російської соціал-демократичної партії). Із дев’яти делегатів з’їзду чотири прибули з України.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.