Історія України опорні конспекти 9 клас

Націонал-демократична течія — галицькі народовці і київські старогромадівці

Представниками націонал-демократичної течії були галицькі народовці і київські старогромадівці.

Галицькі народовці

Народовці — суспільно політичний рух молодої західноукраїнської інтелігенції, яка була прихильником національного розвитку на народній основі.

Народовський рух виник у 60-х роках XIX ст. і спочатку займався культурно-освітньою діяльністю. Це вчителі, студенти, журналісти, юристи, письменники, які орієнтувалися на український народ, присвятили себе служінню йому.

Представники — Володимир Шашкевич (син Маркіяна Шашкевича — засновника „Руської трійці”), Федір Зоревич, Євген Згорський та інші.

1862 р. Заснували у Львові першу нелегальну молодіжну організацію — громаду (за зразком Київської громади).

Організовувалися учнівські громади в Бережанах, Перемишлі, Самборі, Станіславі, Тернополі, з середовища яких вийшли видатні діячі національного руху: Іван Франко, Остап Терлецький, Іван Пулюй та інші.

Стара Київська громада

У Києві за підтримки М. Драгоманова, О. Русова відновилася громада з назвою Стара громада на чолі з В. Антоновичем. Назву „Стара громада” організація взяла для того, щоб відрізнятися від нових, молодих за віком і досвідом студентських громад.

Громадівці працювали над підготовкою й виданням:

• кількох томів „Народних південноруських казок”, зібраних Іваном Рудченком;

• байок Глібова;

• збірок народних пісень з мелодіями, опрацьованими Миколою Лисенком;

• історичних пісень і дум.

1873 р. Громадівці сформулювали свою політичну програму; в основі якої лежала вимога перетворити Росію на федерацію і надати широкої автономії Україні.

Встановлюються зв’язки з Західною Україною, де громади починають активно використовувати можливості місцевої української преси.