Історія України опорні конспекти 9 клас

Тема 6. Національна ідея

Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху

Зіткнення російської, польської, німецької і австрійської національних ідей на українських землях

Перебуваючи під владою двох імперій — Російської й Австро-Угорської, Україна зазнавала постійних утисків з боку цих імперій. Панувала великодержавна імперська ідеологія, нав’язування російської, польської, німецької культур, звичаїв, традицій тощо.

Російський царизм, Габсбурська монархія, німецький, польський та угорський феодалізм ігнорували українську мову, не дозволяли користуватися нею ні в школах, ні в державних установах. Проте спинити розвиток української мови вони не змогли, як не змогли добитися денаціоналізації та знищення українського народу як такого.

Ще з часів Катерини II визрівали ідеї панрусизму в державній політиці Росії — панівного становища російської нації. У першій чверті XIX ст. в Російській імперії склалося політико-ідеологічне твердження про три начала —„православ’я, самодержавство, народність”. Народне виховання в імперії хотіли зробити лише російським, а всі інородці повинні були вивчати історію та закони Російської імперії. Це був інструмент абсолютної монополії держави на все духовне життя суспільства.

Українська інтелігенція, письменники, громадські та культурні діячі обстоювали право українського народу на власну національну мову, опікувалися її розвитком і вивченням, ставили питання про національну незалежність України, її самостійність та право на створення власної державності.

Причини, які гальмували національний рух, зберігали прихильність до імперських концепцій існування України

1. Національний рух розвивався повільно.

2. Мав в основному культурно-просвітницький характер.

3. Не велося активної боротьби за українську державність.

4. Національні гуртки, організації України були нечисленними і неорганізованими.

5. У них не було чітко сформульовано програми зі зрозумілою поставленою метою.

6. Слабкий зв’язок з масами.

7. Репресивний тиск влади, численні репресії.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.