Історія України опорні конспекти 9 клас

Особливості індустріалізації в Україні

Індустріалізація — процес створення важкої промисловості, великого-машинного виробництва в усіх галузях народного господарства.

Українська індустріалізація мала свої особливості

1. Південь України було перетворено на паливно- металургійну базу Російської імперії. Він давав 70% видобутку кам’яного вугілля, значну частину виплавки чавуну, заліза і сталі Російської імперії.

2. В Україні були швидші порівняно з загальноімперськими темпи розвитку індустрії (особливо гірничої, металургійної, кам’яновугільної).

3. Високий рівень концентрації виробництва.

4. Значний вплив іноземного капіталу.

5. Структурна та територіальна диспропорційність.

В Україні існувала нерівномірність розвитку окремих регіонів. Найвищим цей рівень був на півдні України. Значно відставало Правобережжя, де переважало дрібнотоварне виробництво.

6. Формування економіки країни як органічної частини економічного простору Російської імперії, бо Україна не була самостійним економічним регіоном.

7. У зв’язку з індустріалізацією в Україні почали виникати значні екологічні проблеми.

8. Росія проводила колоніальну економічну політику щодо українських земель.

• Нещадно експлуатувалися природні та людські ресурси

України.

• Російська імперія надавала пріоритет тим галузям економіки України, які мали задовольняти її потреби (вугледобувна, металургійна, залізорудна тощо).

• Товарообмін України з Росією мав однобокий колоніальний характер: в основному з України за низькими цінами постачалася промислова сировина і напівфабрикати, а з

Росії в Україну надходили готові промислові товари за значно вищими цінами.

• Швидкими темпами в Україні розвивалися сировинні галузі, а виробництво готової продукції відставало.

• Наприкінці XIX ст. Наддніпрянська Україна давала 72% усього видобутку сировини в імперії та лише 15% виробництва готової продукції.

• Гальмувався розвиток окремих галузей, які могли б бути конкуренцією російським товаровиробникам (наприклад, легка промисловість).

• Прибутки, що їх Росія отримувала з України, спрямовувалися не на розвиток України, а на розвиток інших регіонів Російської імперії.

• Будівництво залізниць в Україні визначалося не економічними, а військово-стратегічними потребами.