Історія України опорні конспекти 8 клас

Вступ

Тема 1. Українські землі в XVI ст.

Соціальна структура українського суспільства

Люблінська унія (1569 р.)

Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні

Становище церкви в XVI ст.

Виникнення Запорозької Січі

Військове мистецтво козацтва

Культура України в XVI ст.

Тема 3. Українські землі у першій половині XVII ст.

Соціально-економічне становище українських земель

Церковне життя в Україні на початку XVII ст.

Доба героїчних походів

Козацько-селянські рухи 20—30-х років XVII ст.

Митрополит Петро Могила (1596-1647)

Культура України у першій половині XVII ст.

Тема 3. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Відродження української держави

Передумови Національно-визвольної війни

Початок та розгортання Національно-визвольної війни

Воєнно-політичні події 1649—1651 рр.

Заснування козацької держави — Війська Запорозького

Воєнно-політичні події 1652—1653 рр.

Українські землі в системі міжнародних відносин

Українсько-московський договір 1654 р.

Тема 4. Українські землі в 60—80-х роках XVII ст.

Продовження Національно-визвольної війни у 1656-1657 рр.

Україна у роки правління І. Виговського

Порушення територіальної цілісності України

Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об'єднання України

Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної Гетьманщини

Слобідська Україна в другій половині XVII ст.

Запорозька Січ у складі Гетьманщини

Господарське та церковне життя в українських землях

Тема 5. Українські землі наприкінці XVІІ —у першій половині XVIII ст.

Гетьманщина наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Внутрішня політика І. Мазепи

Правобережна Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Україна в подіях Північної війни

Становище в Україні після Полтавської битви

Гетьман Іван Скоропадський

Культура України наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Тема 6. Українські землі в другій половині XVIII ст.

Гетьман Кирило Розумовський (1728-1803)

Правобережні українські землі наприкінці XVII — у XVIII ст.

Галичина, Буковина, Закарпаття

Ліквідація Запорозької Січі

Входження Північного Причорномор'я та Криму до складу Російської імперії

Культура України у другій половині XVIII ст.

Поняття згідно з програмою

Хронологічна таблиця