Історія України опорні конспекти 7 клас

Вступ

Загальна характеристика України

Середньовічна Україна

Походження слов’ян

Писемні відомості про слов’ян

Речові відомості про слов’ян

Анти

Зовнішній вигляд слов’ян

Побут, звичаї та вірування

Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі

Слов’яни під час Великого переселення народів

Розселення племінних союзів східних слов’ян у VIII - IX ст. на території України

Сусіди східнослов’янських племен

Етнічні й державотворчі процеси в період утворення Київської Русі

Заснування Києва

Князь Кий

Київська держава за перших князів

Походження назви “Русь”

Аскольд і Дір

Князювання Аскольда

Правління Олега

Князь Ігор

Походи проти Візантії

Київська Русь за князювання Ольги і Святослава

Княгиня Ольга, її реформи

Висловлювання літописців, стародавніх авторів, видатних учених про княгиню Ольгу

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Прихід Святослава до влади

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Похід проти Хозарського каганату

Суспільний устрій Київської Русі в IX—X ст.

Склад та заняття населення

Життя людей у селі

Міста і міське життя

Тема 2. Київська Русь наприкінці X — у першій половині XI ст.

Володимир Великий

Територіальне зростання Київської Русі

Запровадження християнства як державної релігії

Князь Володимир - будівничий храмів

Внутрішня політика Володимира

Зовнішня політика Володимира

Сини Володимира

Ярослав Мудрий

Міжусобна боротьба синів Володимира Великого

Утвердження Ярослава у Києві

Внутрішня політика

Розбудова Києва

Зовнішня політика

“Руська правда”

Церковне та культурно-освітнє життя

Відносини з іншими державами

Соціально-економічний та політичний устрій Київської Русі

Основні верстви населення

Феодальні відносини та землеволодіння

Залежність селян і повинності

Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі

Міста

Гроші

Повсякденне життя різних верств населення

Культура Київської Русі

Виникнення і розвиток української мови та писемності

Школи

Усна народна творчість

Архітектура

Мистецтво

Музична творчість

Символіка Київської держави

Правління Ярославовичів

Тема 3. Київська Русь у другій половині ХІ - першій половині XIII ст.

Правління Ярославовичів

Боротьба між Ярославовичами за князівський престол

Любецький з’їзд князів

Володимир Мономах

Повстання у Києві

Посилення великокнязівської влади

Внутрішня політика Володимира Мономаха

“Статут” Володимира Мономаха

“Повчання дітям” Володимира Мономаха

Зовнішня політика

Правління Мстислава Володимировича

Поява удільних князівств

Політична роздробленість Київської Русі

Київське князівство середини XII — першої половини XIII ст.

Переяславське князівство середини XII — першої половини XIII ст.

Чернігово-Сіверське князівство середини XII — першої половини XIII ст.

“Слово о полку Ігоревім” — історичне джерело і літературна пам’ятка Київської Русі

Піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла

Волинське князівство

Культура князівств у другій половині XII - першій половині XIII ст.

Київська Русь в історії Європи

Тема 4. Галицько-Волинська держава

Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича

Боротьба синів Романа Мстиславовича за відродження Галицько-Волинської держави

Боротьба проти монголо-татарських завойовників

Боротьба проти монголо-татарських завойовників

Перший похід монголів на Русь

Вторгнення хана Батия на українські землі

Утворення Золотої Орди

Данило Галицький

Внутрішня політика князя

Зовнішня політика князя

Наступники Данила Романовича

Правління короля Юрія І

Останні галицько-волинські князі

Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за землі Галицько-Волинської держави в 40—80-ті роки XIV ст.

Волинь за правління Любарта

Культура Галицько-Волинської держави

Особливості розвитку культури

Освіта

Літописання

Образотворче мистецтво

Архітектура

Історичне значення Галицько-Волинської держави в розвитку української державності

Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV—XV ст.)

Поширення влади польського короля на Галичину

Поширення влади Великого князівства Литовського на інші українські землі XIII ст.

Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського

Кревська унія

Політика Великого князя литовського Вітовта щодо українських земель

Повстання Свидригайла

Відновлення та остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств

Закарпаття під владою Угорщини

Буковина у складі Молдовського князівства

Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель

Утворення Кримського ханату

Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії

Початок татарських походів на українські землі та їх наслідки

Соціальна структура суспільства

Панівні верстви населення, їхнє повсякденне життя

Князь Костянтин Острозький

Становище духівництва та церковні відносини

Сільське господарство

Становище і повсякденне життя селянства

Зростання міст

Магдебурзьке право

Міське населення та його спосіб життя

Розвиток ремесел

Розвиток торгівлі

Культура України в другій половині ХІV - в XV ст.

Особливості розвитку культури

Освіта

Юрій із Дрогобича

Початок українського книговидання

Літописання

Малярство та книжкова мініатюра

Архітектура

Становище православної церкви на землях Великого князівства Литовського та Польського королівства

Жінки княжої доби

Основні поняття та терміни згідно з програмою

Хронологічна таблиця