Всесвітня історія опорні конспекти 11 клас

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Особливості сучасного мистецтва

1. Відбувається відхід від традиційних художніх цінностей в бік пошуку нових, від реалістичного відображення в бік вираження внутрішнього, духовного світу людини.

2. Завдяки досягненням НТР, новим засобам відображення й вираження, які впливають на характер образного сприйняття світу, народжуються нові види і жанри мистецтва, з'являються різноманітні течії та напрямки.

3. Здійснюється відхід від суто площинного чи просторового мистецтва до мистецтва синтетичного, єднального.

4. Характерне тяжіння митця до самовираження.

5. Поява “безпредметного”, “безобразного” мистецтва.

Течії в образотворчому мистецтві.

Реалізм

Неореалізм — напрямок в літературі й мистецтві. Відстоювали ідеї соціальної справедливості. Намагалися критично оцінити події, що відбувалися, зображували простих людей. Характерний для демократичних країн світу.

Ренато Гуттузо. Італійський митець, глава неореалістичного напрямку в образотворчому мистецтві. У його картинах — прагнення символічного образу, мистецьке узагальнення. Особливу увагу приділяє кольору, який несе значне смислове й емоційне навантаження. Широко відомі його картини: "Захоплення пусток батраками в Сицилії" (соціальна картина), “Битва біля мосту Амміральйо” (присвячена гарібальдійцям).

Р. Гуттузо малює чіткі форми фігур, предметів, пейзажів.

Маруки Іри. Японські майстри, які створили картину “Жахи Хіросіми”.

Маруки Тосіко. Майстерно, правдиво змальовано трагічну картину загибелі жителів міста від атомного вибуху.

Гіперреалізм — фотографічне відтворення життя в усіх його подробицях, зображення абсолютної безглуздості й бездуховності предметного світу. Найбільшого поширення набув у США.

“Сердитий реалізм”. Характеризується суворим та критичним поглядом на життя.

Реалізм “соціалістичного табору”. Мистецтво в цих країнах вважалося частиною офіційної ідеології і тому запроваджувалося и підтримувалося згори. Митцям нав'язувалися теми, манера виконання, які обмежували творчу фантазію. Провідною темою соціалістичного мистецтва було утвердження нового соціалістичного ладу. У мистецтві країн соціалістичного табору домінували теми Другої світової війни, класової боротьби, революції, пафосу перетворень. Для їх творчості характерна парадність, гігантоманія.

На противагу офіційному мистецтву розвивалося нелегальне мистецтво “андеграунд”, незалежне від державних і партійних структур, яке прагнуло творчої свободи.

Модернізм

Абстракціонізм (від лат. abstractio — відволікання). Напрямок абстрактного мистецтва, представники якого відмовлялися від зображень реальних предметів і явищ, намагалися виразити стихійність творчості в динаміці кольорових плям або об’ємів, максимально абстрагувалися від дійсності. В основі абстракціонізму лежить переконання, що мистецтво покликане відображати не реальну дійсність, а духовний світ митця, стан його душі.

Види абстракціонізму

Абстрактний експресіонізм, засновником якого є американський художник Джексон Поллок. Характеризується максимальним абстрагуванням від дійсності, хаотичним накладанням на полотно фарб, причому не тільки пензлем, а й іншими предметами — палицями, ложками тощо, щоб досягти гармонізації кольору і форми. Їхні досягнення використовуються в дизайні, театрі, на телебаченні.

Абстрактно-геометричне мистецтво. Митці створюють точно геометричні декоративні композиції.

Сюрреалізм (від фр. surrealisme — надреалізм). Один із напрямків модерністського мистецтва, у творах яких реальний світ замінюється містичним, підсвідомим. Єдиним джерелом натхнення вважають мрії, підсвідомі почуттю їх авторів, сновидіння, галюцинації, божевілля.

Сальвадор Далі — іспанський художник, видатний митець цієї течії. Більшість його образів — це химери з людськими рисами. Реальні люди на його картинах зображувалися в якомусь вигаданому середовищі. Створив свої знамениті картини “Атомний Нерон”, “Атомна Леда”, “Атомний хрест”. Його картини збуджували думку, змушували замислитися над філософськими проблемами людства.

“Поп-арт” — народне, популярне мистецтво (виникло в США). Культивує випадкове, іноді навіть парадоксальне поєднання побутових предметів, решток масових друкованих видань тощо. Картини створюються з маси різних геометричних фігур — кіл, точок, трикутників, різних предметів, з використанням оптичного ефекту, особливостей зорового сприйняття.

Зачинателями “поп-арту” є американці Роберт Раушенберг та Джеспер Джонс.

“Оп-арт” — оптичне мистецтво (виникло в середині 60-х pp.), яке базується на ефектах кольору і світла, коли за допомогою складних оптичних приладів, спрямованих на площину або на різні геометричні конструкції, його засновники досягали різноманітних світлових ефектів, створюючи ілюзію нереального світу.

Кінетичне мистецтво. Головний принцип — рух твору. Це своєрідні винаходи з різного роду механізмами, що обертаються, гудуть тощо, створюється естетичний ефект за допомогою художніх конструкцій.

Концептуальне мистецтво ( від лат. conceptus — поняття, ідея, задум), яке заперечує необхідність створення художніх образів, замінюючи їх довільними символами. Виникло у 70-х pp. Для цього мистецтва ідея важливіша за сам твір, а як засіб демонстрації понять використовують різні матеріали: промислові вироби (тканини, листи), природні об'єкти, відеозаписи, шматки газет тощо.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.