Всесвітня історія опорні конспекти 11 клас

Тема 1. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (1939-1945 pp.)

ПОЧАТОК ВІЙНИ. ПОДІЇ 1939 — ЧЕРВНЯ 1941 рр.

ВОЄННІ ДІЇ в 1941-1942 рр.

ПЕРЕБІГ ВІЙНИ у 1943 р.

ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ У ПОНЕВОЛЕНИХ КРАЇНАХ. РУХ ОПОРУ

ВОЄННІ ДІЇ в 1944 р.

ЗАВЕРШЕННЯ ТА ПІДСУМКИ ВІЙНИ

СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Тема 2. США I КАНАДА

США у 1945-1950 pp.

США у 1960-1970 pp.

США у 1980-2005 pp.

КАНАДА

Тема 3. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи в другій половині XX — на початку XXI ст.

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

ФРАНЦІЯ

НІМЕЧЧИНА

ІТАЛІЯ

Тема 4. СРСР. ВІДНОВЛЕНІ ТА НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ

СРСР у 1945-1953 pp.

“ВІДЛИГА” (1953-1964 pp.)

РОКИ “ЗАСТОЮ” (1965-1985 pp.)

“ПЕРЕБУДОВА” ТА РОЗПАД СРСР (1985-1991 pp.)

РОСІЯ в 1991-2005 pp.

ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИБАЛТІЙСЬКИХ КРАЇН, БІЛОРУСІ, МОЛДОВИ, ДЕРЖАВ ЗАКАВКАЗЗЯ ТА СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ

Тема 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ДОМІНУВАННЯ В СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

ПОЛЬЩА

ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНА, ЧЕСЬКА ТА СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКИ

УГОРЩИНА

РУМУНІЯ

БОЛГАРІЯ

ЮГОСЛАВІЯ

НОВІ ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКІ ДЕРЖАВИ

Тема 6. КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ І ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

ЛІКВІДАЦІЯ КОЛОНІАЛІЗМУ, СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ

ЯПОНІЯ

КИТАЙ

ІНДІЯ

КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО СХОДУ

КРАЇНИ ТРОПІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АФРИКИ

КРАЇНИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ

КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Тема 7. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ НАПРИКІНЦІ XX — НА ПОЧАТКУ XXI ст.

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗГОРТАННЯ “ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ”

КУРС НА РОЗРЯДКУ МІЖНАРОДНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ (70-ті рр.)

КІНЕЦЬ “ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ” (друга половина 80-х-90-ті рр.)

Тема 8. КУЛЬТУРА КРАЇН ЗАРУБІЖНОГО СВІТУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИШ XX — НА ПОЧАТКУ XXI ст.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИШ XX — НА ПОЧАТКУ XXI ст.

РОЗВИТОК ОСВІТИ

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ

ЛІТЕРАТУРА

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

АРХІТЕКТУРА

ТЕАТР

КІНО

МУЗИКА

РОЗВИТОК ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ

СВІТ НА МЕЖІ ДВОХ ТИСЯЧОЛІТЬ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗГІДНО З ПРОГРАМОЮ

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ