Історія України опорні конспекти 11 клас

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)

ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945 рр.)

Україна у міжнародній політиці напередодні

РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ДОГОВОРИ 1939 Р.

Радянсько-Німецькі договори 1939 р.

Наслідки радянсько-німецьких договорів

Початок Другої світової війни

Вступ Червоної армії на територію Західної України

Входження Бессарабії і Північної Буковини до СРСР і УРСР

Радянізація нових територій

Становище України в 1939 — у першій половині 1941 рр.

ПОЧАТОК ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

План «Барбаросса»

Відступ Червоної армії

Мобілізаційні заходи та евакуація

Військові події 1941-1942 рр.

Окупація України

Колабораціонізм

НАЦИСТСЬКИЙ «НОВИЙ ПОРЯДОК»

Нацистський "Новий порядок"

Життя населення України в умовах окупації

Концтабори та масове знищення людей

Голокост

Остарбайтери

Життя в евакуації

РУХ ОПОРУ

Течії руху Опору

Розгортання радянського партизанського руху

Діяльність ОУН та УПА

ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

Початок визволення України

Бої на Лівобережжі

Звільнення Києва

Звільнення Правобережжя та Південної України

Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, вірмен

Завершення вигнання окупантів з України

ЗАВЕРШЕННЯ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

Становище в західних областях

Завершення Великої Вітчизняної війни

Героїзм українського народу

Ціна перемоги

КУЛЬТУРА В РОКИ ВІЙНИ

Освіта

Вища школа

Наука

Література

Театр

Музика

Образотворче мистецтво

Кіно

Пограбування нацистами культурних цінностей на території України

УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 р. — початок 50-х років)

УКРАЇНА В ПЕРІОД ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

Адміністративно-територіальні зміни

Переміщення населення внаслідок урегулювання кордонів

Україна в ООН та міжнародних організаціях

Внутрішньополітичне та економічне становище республіки

Відбудовчі процеси у господарстві

Відмінність відбудови народного господарства України від відбудовчих процесів у Західній Європі

Голод 1946-1947 рр.

Зміни в житті та побуті населення

РАДЯНІЗАЦІЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Відновлення політики радянізації в західних областях України

Позитивні зміни в західних областях України

Становище церкви

Ліквідація УГКЦ

Боротьба ОУН - УПА

Ярослав Олександрович Галан

Операція «Вісла»

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 50-Х РОКІВ

Освіта

Наука

Література

Мистецтво

Становище творчої інтелігенції

ІДЕОЛОГІЧНІ КАМПАНІЇ

Ідеологічні кампанії

Наслідки «жданівщини» для України

СТАЛІНІЗМ

Характерні ознаки сталінізму

УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (1953-1964 рр.)

СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ В СЕРЕДИНІ 50-Х РОКІВ

Внутрішньополітичне становище України на початку 50-х років

«Відлига»(1953-1964 pp.)

Стан промисловості

Соціальне та економічне життя населення

Входження Кримської області до складу УРСР

XX З’ЇЗД КПРС

Десталінізація (1953-1964 рр.)

Початок лібералізації

Демократизація

Реабілітація політичних в'язнів

Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України

РЕФОРМИ М. ХРУЩОВА

Причини проведення реформ

Зміни в управлінні господарством

Реформи в промисловості

Аграрна політика у другій половині 50-х — першій половині 60-х років XX століття

Нові явища у соціальній сфері

Зрушення у повсякденному житті населення

Наслідки реформ М. Хрущова

Розвиток промисловості в Україні наприкінці 50-х — на початку 60-х років

Усунення М. Хрущова від влади

Керівництво республіки у другій половині 40-х — 50-х роках

ПАРТІЙНІ ДІЯЧІ ЕПОХИ «ВІДЛИГИ»

Микита Хрущов (1894-1971)

Олексій Кириченко (1908-1975)

Микола Підгорний (1903-1983)

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

Умови розвитку культури

Науково-технічна революція

Реформи освіти

Здобутки науки

Посилення русифікації

«Відлига» в українській літературі

«Відлига» в українському мистецтві

«Шістдесятництво» в українській культурі

Ідеологічний наступ на «шістдесятників»

«Шістедесятники» - Василь Симоненко (1935-1963)

«Шістедесятники» - Ліна Костенко (нар. 1930 р.)

«Шістедесятники» - Іван Драч (нар. 1936 р.)

«Шістедесятники» - Алла Горська (1929-1970)

ЗАРОДЖЕННЯ ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ

Характеристика дисидентського руху кінця 50-х — початку 60-х років

Причини появи опозиційного (дисидентського) руху

Основні акції опозиції

Дисидентські організації в Україні

Релігійна політика

Діячі опозиційного національно-визвольного руху України - Левко Лук’яненко (нар. 1928 р.)

Діячі опозиційного національно-визвольного руху України - Іван Дзюба (нар. 1931 р.)

Діячі опозиційного національно-визвольного руху України - Євген Сверстюк (нар. 1928 р.)

Діячі опозиційного національно-визвольного руху України - Іван Світличний (1926-1993)

УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 60-х — початок 80-х років)

ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНА КРИЗА РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ

Застій — період післяхрущовського двадцятиріччя (1965— 1985 рр.)

Прояви кризи радянського ладу

Ідеологічні орієнтири партійно-державного керівництва та зміни у його структурі

Конституція УРСР 1978 р.

Партійне керівництво УРСР у 60-х - 80-х роках - Петро Шелест (1908-1996)

Партійне керівництво УРСР у 60-х - 80-х роках - Володимир Щербицький (1918-1990)

Дві лінії в українському керівництві

СПРОБИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 60-Х РОКІВ

Економічне становище УРСР у роки «застою»

Реформи у сільському господарстві

Реформи в управлінні

Реформи в промисловості

Восьма п'ятирічка (1966-1970 рр.)

Причини неуспіхів економічних реформ

Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х років XX ст.

Матеріальний рівень життя населення

СОЦІАЛЬНА ТА НАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ

Зміни в соціальній структурі населення

Зміни в національній структурі населення

Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери

Привілейоване становище партійно-державної номенклатури

Повсякденне життя населення

Моральний стан радянського суспільства

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

Освіта

Стан науки: здобутки і проблеми

Розвиток літератури

Формування опозиційних течій у культурі та реакція влади на них

Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва

ОПОЗИЦІЙНИЙ РУХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 60-Х - НА ПОЧАТКУ 70-Х РОКІВ (друга хвиля опозиційного (дисидентського) руху)

Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х — на початку 70-х років

Характеристика опозиційного руху

Форми діяльності дисидентів

Українська Гельсінська спілка (УГС)

Розправа з членами Української Гельсінської спілки

Форми й методи боротьби з дисидентським рухом

Значення дисидентського руху

ДІЯЧІ ОПОЗИЦІЙНОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ УКРАЇНИ В 60-Х — НА ПОЧАТКУ 70-Х РОКІВ

Микола Руденко (1920-2004)

Василь Стус (1938-1985)

Олекса Тихий (1927-1984)

Юрій Литвин (1934-1984)

Валерій Марченко (1947-1984)

Валентин Мороз

Опанас Заливаха (1925-2007)

В’ячеслав Чорновіл (1937-1999)

РЕЛІГІЙНІ ДІЯЧІ

Василь Романюк (1925-1995)

РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991рр.)

ПРИЧИНИ ТА ПОЧАТОК «ПЕРЕБУДОВИ»

Партійне керівництво СРСР на початку 80-х років

Перебудова

Чорнобильська катастрофа

Політика «прискорення» та її наслідки в Україні

Стан економіки

Рівень життя населення

Причини невдач економічних реформ

Розгортання страйкового руху

ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД «ПЕРЕБУДОВИ»

Гласність та лібералізація

Політична реформа

Пожвавлення громадської активності

Формування багатопартійної системи

НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 80-Х РОКІВ

Активізація національного руху в другій половині 80-х років

Формування національних громадських організацій і об'єднань

Початок та проблеми релігійного відродження

Українська православна церква Московського патріархату

УКРАЇНА У 1990-1991

Результати виборів до Верховної Ради і місцевих рад 1990 р.

Декларація про державний суверенітет України

Україна у загальносоюзних суспільно-політичних процесах у 1990 р. — першій половині 1991 р.

Спроба державного перевороту в СРСР

Значення перебудови

Причини краху «перебудови» М. С. Горбачова

Наслідки перебудови

ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.)

Звернення до парламентів і народів світу (Верховна Рада прийняла на урочистому засіданні 5 грудня 1991 р.)

Передумови розпаду СРСР

Спеціальна заява Верховної Ради України (20 грудня 1991 р.)

Зустріч керівників 11 незалежних держав колишніх республік СРСР в Алма-Аті (21 грудня 1991 р.)

Наслідки розпаду СРСР для України

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні

Проблеми розбудови української державності

Участь населення у державотворчих процесах

Голови Верховної Ради незалежної України

Конституція України (1996)

Значення прийняття Конституції України

Найважливіші принципи Конституції України

Формування партійно-політичної системи

Становлення інституту президентства в Україні

ПРЕЗИДЕНТИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Леонід Кравчук

Леонід Кучма

Віктор Ющенко

Віктор Янукович

СТАН ГОСПОДАРСТВА ПІСЛЯ РОЗПАДУ СРСР

Стан господарства після розпаду СРСР

Спроби реформування економіки

Роздержавлення, приватизація

Фінансова система України

Соціальне та економічне становище населення

Еміграція

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 90-Х РОКІВ

Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років

Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст.

Здійснення аграрної реформи

Включення населення у ринкові відносини

Економічна криза 2008-2009 рр.

Кроки до інтеграції української економіки в європейський та світовий економічний простір

ДЕМОГРАФІЧНІ ЗМІНИ

Демографічні зміни

Соціальна диференціація суспільства

Міжнаціональні відносини

КУЛЬТУРА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні

Модернізація національної системи освіти

Вища освіта

Основні тенденції розвитку науки

Здобутки української літератури

Здобутки українського мистецтва

Фізична культура - спорт

Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.

СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Екологічна проблема — одна з найскладніших в Україні. Важка екологічна ситуація склалася ще за існування СРСР

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля

Екологічні проблеми початку XXI ст.

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Основні чинники та особливості релігійного життя в Україні в умовах незалежності

Взаємовідносини державної влади та релігійних конфесій

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Зовнішня політика - Сутність зовнішньої політики України

Основні принципи зовнішньої політики

Основні напрями зовнішньої політики України

Основні пріоритети і функції зовнішньої політики України

Українсько-російські відносини

Ядерне роззброєння

Україна в міжнародних організаціях

Співробітництво України з СНД

Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці XX — на початку XXI ст.

Хронологічна таблиця

Поняття та терміни

Вибори Верховної Ради України 2006, 2007 pp.