Всесвітня історія опорні конспекти 10 клас

ВІДМІННОСТІ В РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТИЧНИХ І ТОТАЛІТАРНИХ ДЕРЖАВ

1. В тоталітарних державах (Німеччина, Італія, СРСР) культура почала обслуговувати тоталітарні режими.

2. Саме життя змушувало митців робити вибір: підтримка режиму, його вихваляння або захист загальнолюдських цінностей, гуманізму, справедливості, миру.

3. Діячі культури повинні були виконувати соціальне замовлення, діяти в дусі офіційної ідеології, звеличувати національний дух, владу “вождів” і бути співцями тоталітарних режимів.

4. Здійснювався жорсткий контроль над духовним життям країни, переслідувалася творчість митців, які не підкорилися владі (вони замовчувалися або фізично знищувалися).

5. У тоталітарних державах появився своєрідний тип офіційної-державної культури. Вона стала пануючою, охопивши мораль, науку, мистецтво, літературу, повністю підкоривши собі культуру мас.

6. Поширення фашизму та виникнення тоталітарних режимів трагічно позначилося на долі й творчості митців, які повинні були морально готувати суспільство до втілення тих ідей, які проповідувалися в країні (комунізм, зверхність арійської раси тощо).

7. Після встановлення фашистської диктатури в Німеччині представники прогресивної інтелігенції були змушені емігрувати, а їхні книги на батьківщині були заборонені та знищені.

8. Переслідування, репресії, концтабори, фізичне знищення — така доля багатьох талановитих митців СРСР.

9. Велику роль в антифашистському русі Опору відіграли твори видатних митців фашистських держав, які емігрували за кордон.

10. Тоталітаризм намагався використовувати культуру для пропаганди своїх ідей. В Італії і Німеччині відроджувалося міщанське та реакційне мистецтво минулого:

• помпезний стиль пізньої Римської імперії в Італії, зображення величних портретів вождів, їх велетенські скульптурні постаті, грандіозні громадські будівлі;

• в Німеччині розвивалися шовіністичні традиції німецького реакційного романтизму, символізму, проповідувалась ідея грубої сили, жорстокості.

11. В СРСР насаджувався ідеологічний монополізм, найвищою цінністю проголошувалося служіння ідеї побудови комуністичного суспільства; переслідувалися ті митці, чиї погляди або творчість не відповідали сталінізму.

12. Тоталітарні режими намагалися прищеплювати масам ідеї непорушності та вічності їхньої влади.