Історія України опорні конспекти 10 клас

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни

Початок Української революції

1 серпня 1914 р. Початок Першої світової війни.

Характер війни: загарбницька, несправедлива з боку всіх воюючих держав як Троїстого союзу (Німеччини, Австро-Угоршини, Італії — 1882 р.), так і Антанти (Великої Британії, Франції, Росії — 1904—1907 pp.).

До Антанти в ході війни приєдналися США, Японія, Румунія та інші держави.

Під час війни Італія вийшла з Троїстого союзу і приєдналася до Антанти, а на боці Німеччини почали воювати Туреччина та Болгарія. Таким чином утворився Четверний союз (Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія).

Кожна зі сторін переслідувала свої цілі, намагаючись досягти їх за рахунок інших.

Причини війни

1. Загострення протиріч між провідними державами світу в економічній, військовій і політичній сферах внаслідок нерівномірності їхнього розвитку.

2. Прагнення провідних держав світу загарбати чужі території, встановити контроль над ринками збуту і джерелами сировини, домогтися світового панування.

3. Розвиток науково-технічного прогресу, який привів до модернізації систем озброєння, гонки озброєння, появи новітніх засобів винищення людей, мілітаризації економіки.

4. Прагнення правлячих кіл провідних країн світу подолати внутрішньополітичні кризи, наростання революційного та національно-визвольного рухів, знешкодити опозиційні політичні сили, перенести увагу народів із внутрішніх проблем на зовнішню загрозу.

Привід до війни

Убивство 28 червня 1914 р. у столиці Боснії — Сараєво — сербським студентом-націоналістом, членом таємної організації

«Молода Боснія» Гаврилом Принципом наступника австрійського престолу ерцгерцога Франца Фердинанда і його дружини Софії.

Чому війна стала світовою?

Світова війна — війна, в яку втягнуто багато держав, і вона певною мірою впливає на становище всіх країн світу, зокрема й нейтральних, ставить під загрозу долю багатьох держав і народів, і воєнні дії ведуться на значній території світу.

Світова війна являє собою глобальний конфлікт, під час якого політична боротьба держав продовжується збройними засобами.

У війну було втягнуто 38 з 59 держав світу, фактично з усіх частин світу, 3/4 населення земної кулі (понад 1 млрд), було мобілізовано 65 млн солдатів, з яких

10 млн загинули, а понад 20 млн отримали поранення.

Чому Першу світову війну варто сприймати як кризу світової цивілізації?

1. У ході війни суперники намагалися нав’язати іншим країнам і народам власні політичні цінності.

2. Намагалися здійснити свій вплив у військовій і економічній сферах.

3. Відбувалися глибокі порушення в політичній, економічній, соціальній та культурній сферах.

4. Різко впав рівень розвитку держав.

5. Створилася загроза самому існуванню світової цивілізації.

У чому полягала трагедія українського народу?

Трагедія українського народу полягала в тому, що він був втягнутий у війну, а його землі стали об’єктом експансії воюючих сторін. Загарбання українських земель було складовою частиною агресивних планів основних учасників ворогуючих блоків. При цьому на інтереси самого українського

народу не зважали. Це дало підставу І. Франку вказати, що «на шахівниці політики Європи українці не є навіть нікчемною пішечкою».

Від початку війни українські землі перетворилися на театри воєнних дій (Східна Галичина, Північна Буковина, частково Закарпаття), а самі українці повинні були воювати за чужі інтереси і брати участь у братовбивчому протистоянні, бо у російській армії перебувало 3,5 млн українців, у австро-угорській — 250 тис.

Війна зумовила глибокий розкол національного руху — як між українцями воюючих сторін, так і в рамках Російської та Австро-Угорської імперій — на прибічників та противників переможної війни.

Український історик Д. Дорошенко називав Першу світову війну небаченою раніше трагедією для українців.

Війна зумовила негативні тенденції стосовно українців

1. Зведено нанівець легальні можливості політичної та культурної діяльності українців.

2. Придушувалися опозиційні сили.

3. Імперські держави застосовували репресивні акції.

Чому Україні в стратегічних планах воюючих держав відводилося чільне місце?

Держави Європи та Росія намагалися встановити контроль над українською територією. їх приваблювали:

• природні багатства України;

• людські ресурси;

• вигідне географічне розташування;

• надзвичайне значення для вирішення воєнного конфлікту у Центральній і Східній Європі.

Наслідки війни для України

1. Принесла українським землям руйнування господарства, гальмування розвитку, деформацію структури виробництва.

2. Значні втрати в ході війни (понад 500 тис. осіб).

3. Була для України братовбивчою.

4. Усім своїм тягарем світова війна лягла на плечі трудівників.

5. Спричинила посилення політичної й економічної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях, що стало каталізатором майбутніх революційних подій в Україні.

6. Принесла значні втрати на фронтах та цивільного населення від голоду, хвороб, епідемій.

7. Зросли соціальні конфлікти.

8. Всенародне невдоволення монархічним правлінням, що спричинило загальнонаціональну кризу і призвело до революційного вибуху в лютому І917 р.

9. Зростала національна самосвідомість українців, їхнє прагнення до створення власної держави.

Україна в геополітичних планах Антанти і Троїстого союзу

Суть «українського питання», яке постало в тогочасній Міжнародній політиці:

1. Відсутність на населених українцями територіях Європи незалежної української держави.

2. Територіальна розчленованість України між двома імперіями — Російською і Австро-Угорською.

3. Незадовільне матеріальне і національно-культурне становище українців.

Українська землі посідали важливе місце в планах воюючих країн через своє особливе геополітичне становище, величезні матеріальні та людські ресурси.

Плани Німеччини

• Розгромити Російську імперію та відокремити від неї Україну.

• Приєднати Україну разом із Прибалтикою, Польщею і

Кавказом до складу майбутньої Великонімецької світової імперії, закріпивши у них «німецький дух та німецький порядок».

• Створити під своєю зверхністю Пангерманський союз, у якому Україна мала стати частиною німецького протекторату, як плацдарм для подальшого просування на Схід.

• Перетворити Україну на сировинну базу Великонімецької імперії.

Плани Австро-Угорщини

• Навічно зберегти своє панування у Східній Галичині, Північній Буковині, Закарпатті.

• Розширити свої володіння на Західній Україні, захопивши Волинь і Поділля;

• Придушити національно-визвольний рух українців.

Плани Росії

• Російський царизм мав намір за допомогою воєнної сили розширити територію Російської імперії до Карпатських гір, захопити під прикриттям ідеї «об’єднання всіх руських земель» Східну Галичину, Північну Буковину, Закарпаття.

• Використати воєнний стан, щоб назавжди покінчити з національно-визвольним рухом українців.

Висновок

Усі воюючі сторони обстоювали виключно власні інтереси й були байдужими до національних прагнень українського народу.