Історія України опорні конспекти 10 клас

Вступ

Формування індустріального суспільства в українських землях

Суперечливі процеси модернізації суспільного та повсякденного життя

Піднесення визвольного руху та національної самосвідомості українського народу

Україна під час Першої світової війни та Української революції

Український визвольний рух (1917—1921)

Тема 1. Україна на початку XX ст.

Україна у складі Австро-Укорщини

Місце української економіки в господарському житті двох імперій

Економічна криза 1900—1903.

Утворення монополістичних об’єднань

Вітчизняний та іноземний капітал в економіці українських земель

Стан українського підприємництва

Індустріальна модернізація

Становище населення

Наростання революційного руху в Україні

Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя

Доля жінки

Посилення еміграції українського селянства

Проблеми становлення та консолідація української нації

Процес політизації українського суспільства та визвольного руху

Українські й загальноросійські політичні партії

В. Липинський і український консерватизм

Події революції 1905—1907 pp. в Україні

Революційний рух в Україні

Пожвавлення національного руху в Україні

Українська громада в Державній думі

Політична реакція

Справа Бейліса

Земельна реформа П. Столипіна

Розвиток культури на початку XX ст.

Освіта

Наука. Видатні вчені

Українська преса та видавництва

Здобутки майстрів літератури та мистецтва

Побут та звичаї українців

Зміни у побуті та звичаях українців

Діяльність національних і спортивно-фізкультурних організацій

Духовні цінності українців

Церковне життя

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни

Початок Української революції

Україна в геополітичних планах Антанти і Троїстого союзу

Ставлення населення і політиків до війни

Заснування Головної української ради (ГУР) у Львові

Союз визволення України (СВУ)

Формування легіону Українських січових стрільців (усусів)

Воєнні дії на території України у 1914 р.

Воєнні дії на території України в 1915 — 1917 рр.

Посилення економічної й політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях

Життя на фронті й у тилу

Початок Української революції

Політичні партії в підросійській Україні

Утворення Центральної Ради

Початок українізації армії

Продовження Української революції

Український національний конгрес

І Всеукраїнський військовий з'їзд

ІІ Всеукраїнський військовий з'їзд

І Універсал Центральної Ради

ІІ Універсал Центральної Ради

Збройний виступ самостійників

Зміни в політичних настроях, економічному та соціальному становищі населення

Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії

Заколот Корнілова

З’їзд народів Росії

Демократична нарада

Тема 3. Українська державність у 1917-1921 рр.

Проголошення УНР

Всеукраїнський з'їзд Рад

Боротьба більшовиків із УЦР

Бій під Крутами

IV Універсал

Руйнація звичайного повсякденного способу життя і настрої населення за умов загострення політичного протистояння

Мирний договір у Брест-Литовську

Гетьманський переворот

Внутрішня та зовнішня політика Української держави і ставлення до неї в суспільстві

Анулювання Брестського миру і наступ військ РСФРР на Україну

Утворення Директорії

Відновлення УНР в умовах збройного конфлікту з радянською Росією

Трудовий конгрес

Отаманщина

Денікінський режим

Об'єднання українських армій

Військові поразки УНР

Психологічний клімат у суспільстві, знецінення людського життя

Західноукраїнська Народна Республіка

Проголошення ЗУНР

Створення УГА

Українсько-польська війна

Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами

Запровадження радянської державності та її характер

Білий та червоний терор

Повстанський рух

Падіння радянської влади у 1919 р.

Відновлення більшовицького режиму

Формальне визнання радянською Росією незалежності УСРР

Повернення до політики «воєнного комунізму»

Продовольча диктатура

Українські політичні партії в 1918—1920 рр.

Радянсько-польська війна та Україна

Варшавська угода (21 квітня 1920 р.)

Подальший перебіг війни та її підсумки

Припинення боротьби регулярних українських військ

Поразка білогвардійців у Криму

Червоний терор у Криму

Розгром махновського руху

Наслідки громадянської війни в Україні

Підсумки. Українська національна революція (1917-1921 pp.)

Тема 4. Культура і духовне життя в Україні в 1917—1921 pp.

Умови розвитку культури

Культурно-освітня діяльність громадських організацій

Розвиток освіти і науки

Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці

Відкриття УАН і університетів

Стан науки

Розвиток літератури і мистецтва

Освітня політика більшовиків

Релігійне життя

Тема 5. Наш край

Тема 6. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.)

Внутрішнє і міжнародне становище

Утворення СРСР

Впровадження непу в Україні

Українізація (коренізація)

Розвиток культури

Тема 7. Закріплення радянської влади в Україні (1929-1938 pp.)

Індустріалізація

Колективізація

Голод 1932—1933 рр.

Масові репресії

Розвиток культури

Тема 8. Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр.

Західноукраїнські землі у складі Польщі

Західноукраїнські землі у складі Румунії

Західноукраїнські землі у складі Чехо-Словаччини

Методичні рекомендації до уроків

Термінологічний словник

Хронологічна таблиця