Календарно-тематичне планування. Всесвітня історія. 9 клас. 2019/2020 н. р.

Календарне планування з всесвітньої історії. 9 клас

(1 година на тиждень, 35 – на рік)

Всесвітня історія: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів/О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Харків: Вид-во «Ранок», 2017. — 256 с.: іл.

ТЕМА

Дата

Примітка

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

1.

Місце другої частини Нового часу у всесвітній історії

2.

Початок Великої французької революції кінця XVIII ст.

3.

Завершення Великої французької революції

4.

Практичне заняття. На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет діяча Французької революції

5.

Консульство та Імперія Наполеона Бонапарта. Наполеонівські війни та їх наслідки.

6.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Європа в час Французької революції та наполеонівських війн»

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)

7.

Початок становлення індустріального суспільства. Практичне заняття. Зміни в житті й побуті різних верств населення

8.

Велика Британія

9.

Франція. Бельгійська революція

10.

Німеччина та Італія

11.

Австрійська та Російська імперії

12.

Революції 1848—1849 рр.

13.

Об’єднання Німеччини. Об’єднання Італії.

14.

Сполучені Штати Америки.

15.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)»

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії

16.

Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки. Практичне заняття. Еволюція європейської соціал-демократії: від марксизму до легальної парламентської діяльності

17.

Франція

18.

Німеччина

19.

Велика Британія

20.

Італія

21.

Сполучені Штати Америки

22.

Російська імперія

23.

Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Російсько-турецька війна 1877—1878 рр. Утворення нових незалежних держав на Балканах

24.

Японія та Китай

25.

Спроби модернізації Османської імперії

26.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії»

Розділ 4. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

27.

Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст.

28.

Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ ст.

29.

Україна в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ–ХХ ст.

30.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)»

Розділ 5. Розвиток культури і повсякденне життя (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

31.

Наука і техніка

32.

Література та мистецтво

33.

Практичне заняття. Зародження масової культури

34.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Розвиток культури і повсякденне життя (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)»

35.

Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ століття

Завантажити: Календарно-тематичне планування. Всесвітня історія. 9 клас. 2019/2020 н. р.