Календарно-тематичне планування. Всесвітня історія. 8 клас. 2019/2020 н. р.

Календарне планування з всесвітньої історії. 8 клас

(1 година на тиждень, 35 – на рік)

Підручник: Всесвітня історія: підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів/О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х.: Вид-во «Ранок», 2016. — 256 с.: іл.

Тема

Дата

Примітка

Повторення. Вступ

1.

Вступ. Середні віки в історії людства. Поняття і періодизація Нового часу

Розділ 1. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

2.

Відкриття європейців

3.

Завоювання Нового Світу

4.

Матеріальний світ і суспільство

5.

Повсякденне життя Західної Європи

6.

Практичне заняття. Цивілізації доколумбової Америки

7.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин»

Розділ 2. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

8.

Гуманізм. Високе Відродження

9.

Зародження культури бароко. Становлення нової європейської науки

10.

Практичне заняття. Здійснити уявну подорож до пам’яток епохи Відродження в Італії, Франції, Німеччині, інших країнах;

11.

Реформація в Німеччині

12.

Поширення Реформації та Контрреформація

13.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі»

Розділ 3. Держави Західної Європи у ХVІ — ХVІІ ст.

14.

Становлення абсолютної монархії у Франції

15.

Завершення формування абсолютної монархії у Франції

16.

Англія у XVI ст. Англійська революція

ІІ СЕМЕСТР

17.

Іспанія в XVІ ст. Національно-визвольна боротьба в Нідерландах

18.

Міжнародні відносини у XVI — першій половині XVII ст. Тридцятилітня війна 1618—1648 рр.

19.

Практичне заняття. Укласти і представити історичний портрет одного з монархів XVІ–XVІІІ ст.

20.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Держави Західної Європи у ХVІ — ХVІІ ст.»

Розділ 4. Османська імперія. Країни Східної Європи у ХVІІ — першій половині ХVІІІ ст.

21.

Османська імперія

22.

Кримське ханство. Внутрішня і зовнішня політика

23.

Річ Посполита

24.

Московська держава. Поява Російської імперії

25.

Практичне заняття. Обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І.

26.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Османська імперія. Країни Східної Європи у ХVІІ — першій половині ХVІІІ ст.»

Розділ 5. Епоха Просвітництва

27.

Просвітництво і промислова революція

28.

Освічений абсолютизм

29.

Міжнародні відносини XVIII ст.

30.

Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність (1775—1783 рр.). Утворення США

31.

Практичне заняття. Повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст.

32.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Епоха Просвітництва»

Розділ 6. Східний світ в ХVІ –ХVІІІ ст.

33.

Китай та Японія в XVI—XVIIІ ст.

34.

Індія та Персія в XVI—XVIIІ ст.

35.

Узагальнення до курсу: «Ранній Новий час в історії людства»

Завантажити: Календарно-тематичне планування. Всесвітня історія. 8 клас. 2019/2020 н. р.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.