Календарно-тематичне планування. Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. 2019/2020 н. р.

Всесвітня історія. Історія України. (Інтегрований курс)

(2 години на тиждень, 70 – на рік)

Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів/О.Г. Бандровський, В.С. Власов. — К. : Генеза, 2019.

Тема

Дата

Примітка

І СЕМЕСТР

Вступ. Коли і як розпочалася історія людства

1.

Вступ: історія як наука та шкільний предмет.

2.

Практичне заняття. Лічба часу в історії стародавнього світу.

Розділ 1. Первісні спільноти. Археологічні культури

3.

Початок історії. Виникнення людини та її розселення.

4.

Зародження мистецтва та релігійних вірувань.

5.

Заняття та спосіб життя первісних людей.

6.

Суспільна організація та організація влади за первісних часів.

7.

Трипільська культура на землях України.

8.

Практичне заняття. Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України.

9.

Узагальнення з розділу «Первісні спільноти. Археологічні культури».

10.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Первісні спільноти. Археологічні культури».

Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії та Африки

Тема 1. Давній Єгипет

11.

Виникнення та розвиток Єгипетської держави.

12.

Практичне заняття. Міфи та релігія Давнього Єгипту.

13.

Освіта, наукові знання, образотворче мистецтво та архітектура давніх єгиптян.

14.

Узагальнення з теми «Давній Єгипет».

15.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Давній Єгипет».

Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії

16.

Найдавніші держави Дворіччя.

17.

Фінікійські міста-держави. Ізраїльсько-Іудейське царство.

18.

Нововавилонська та Перська держави.

19.

Узагальнення з теми «Цивілізації Передньої та Центральної Азії».

20.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Цивілізації Передньої та Центральної Азії».

Тема 3. Давні Індія та Китай

21.

Давня Індія.

22.

Суспільне, релігійне та культурне життя Давньої Індії.

23.

Давній Китай.

24.

Суспільне та культурне життя давніх китайців.

25.

Практичне заняття. Писемність, освіта та наукові знання в Давньому Китаї.

26.

Узагальнення з теми «Давні Індія та Китай».

27.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Давні Індія та Китай».

Розділ 3. Антична цивілізація та її сусіди

Тема 1. Становлення Античної грецької цивілізації

28.

Природа та населення Давньої Греції.

29.

Практичне заняття. Давньогрецька міфологія та релігія.

30.

Мінойська палацова цивілізація.

31.

Ахейська палацова цивілізація.

32.

Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Виникнення грецьких полісів.

33.

Велика грецька колонізація.

34.

Кіммерія та Скіфія.

35.

Практичне заняття. Історичні джерела про скіфів.

36.

Афінська та Спартанська держави.

37.

Практичне заняття. Побут і виховання спартанців.

38.

Узагальнення з теми «Становлення Античної грецької цивілізації».

39.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Становлення Античної грецької цивілізації».

Тема 2. Антична грецька цивілізація класичної доби

40.

Греко-перські війни (500–449 рр. до н. е.)

41.

Розквіт афінської демократії.

42.

Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції.

43.

Освіта, наука, виховання та сімейне життя в Давній Греції.

44.

Практичне заняття. Мистецтво Давньої Греції.

45.

Підкорення Греції Македонією.

46.

Узагальнення з теми «Антична грецька цивілізація класичної доби».

47.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Антична грецька цивілізація класичної доби».

Тема 3. Доба еллінізму

48.

Утворення імперії Александра Македонського.

49.

Елліністичні держави в IV–II ст. до н. е. Культура еллінізму.

50.

Практичне заняття. Суспільне, господарське та повсякденне життя в античних полісах на території України.

51.

Узагальнення з теми «Доба еллінізму».

52.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Доба еллінізму».

Тема 4. Давній Рим за царської та республіканської доби

53.

Природні умови Італії та виникнення міста Рим.

54.

Римська республіка V – середини III ст. до н. е.

55.

Римська республіка в II ст. до н. е.

56.

Релігія, сім’я, виховання й господарство давніх римлян.

57.

Диктатура Гая Юлія Цезаря.

58.

Практичне заняття. Історичний портрет Цезаря

59.

Узагальнення з теми «Давній Рим за царської та республіканської доби».

60.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Давній Рим за царської та республіканської доби».

Тема 5. Римська імперія

61.

Створення Римської імперії. Правління Октавіана Августа.

62.

Місто Рим та повсякденне життя його мешканців.

63.

Римська імперія в III–IV ст.

64.

Виникнення християнства.

65.

Практичне заняття. Культура Давнього Риму.

66.

Початок Великого переселення народів та падіння Західної Римської імперії.

67.

Практичне заняття. Суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян.

68.

Узагальнення з теми «Римська імперія».

69.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Римська імперія».

70.

Узагальнення до курсу. Внесок давніх цивілізацій, культур, народів в історію людства.

Завантажити: Календарно-тематичне планування. Всесвітня історія. Історія України. 6 клас. 2019/2020 н. р.