Календарно-тематичне планування. Історія України. 9 клас. 2019/2020 н. р.

Календарне планування з історії України. 9 клас

(1,5 година на тиждень, 52 – на рік)

Підручник: Історія України: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. С. Власов. – Київ: Літера ЛТД, 2017. – 304 с.

Тема

Дата

Примітка

Повторення. Вступ

1.

Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно- територіальний устрій і національне та соціальне становище.

2.

Українські землі у складі Австрійської імперії: адміністративно- територіальний устрій і національне та соціальне становище.

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

3.

Українські землі в системі міжнародних відносин.

4.

Соціально-економічний розвиток.

5.

Що таке промисловий переворот. Як він відбувався в Україні.

6.

Громадська опозиція російському царизму в Україні. Соціальні протести.

7.

Початок українського національного відродження.

8.

Практичне заняття. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства як джерело ідей українського національного руху.

9.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

10.

Соціально-економічне становище земель підавстрійської України.

11.

Початок національного відродження.

12.

Практичне заняття. Історичні джерела про долю «Русалки Дністрової» та її авторів.

13.

Національний рух у західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії.

14.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

15.

Освіта, наука, музика і театр.

16.

Розвиток української мови і літератури. Тарас Шевченко.

17.

Архітектура та образотворче мистецтво.

18.

Практичне заняття. Віртуальна мандрівка «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини ХІХ ст.»;

19.

Практичне заняття. Історичні джерела про повсякденне життя українських селян.

20.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.»

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

21.

Кримська війна 1853–1856 рр. та реформи 60–70-х рр. ХІХ ст.

22.

Модернізація промисловості.

23.

Модернізація сільського господарства.

ІІ семестр

24.

Національний рух і суспільно-політичне життя в 60-х рр. ХІХ ст.

25.

Національний рух і суспільно-політичне життя у 70–80-х рр. ХІХ ст.

26.

Практичне заняття. Історичні джерела про українофільський етап національного відродження.

27.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.»

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

28.

Соціально-економічний розвиток.

29.

Суспільно-політичне життя у 60–80-х рр. ХІХ ст.

30.

Практичне заняття. Культурне життя поляків/євреїв/німців на території України в ХІХ ст.

31.

Політизація українського національного руху в 90-ті рр. ХІХ ст.

32.

Практичне заняття. Скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

33.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.»

Розділ 6. Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації

34.

Соціально-економічний розвиток в складі Російської імперії.

35.

Політизація українського національного руху на території Російської імперії.

36.

Російська революція 1905–1907 рр. на території України.

37.

Суспільно-політичне становище у 1907–1914 рр.

38.

Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини.

39.

Економічне та суспільно-політичне життя у складі Австро – Угорщини.

40.

Піднесення українського національного руху

41.

Практичне заняття. Проаналізувати програмні документи товариства «Просвіта»/«Сокіл»/«Січ» та укласти уявний план діяльності його міського (сільського, гімназійного) осередку в Галичині на початку ХХ ст.

42.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації»

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

43.

Освіта, наука, вплив процесів модернізації на суспільне та повсякденне життя.

44.

Література, театр і музичне мистецтво.

45.

Архітектура та образотворче мистецтво.

46.

Практичне заняття. На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

47.

Практичне заняття. «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

48.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.»

49-52

Резервний час

Завантажити: Календарно-тематичне планування. Історія України. 9 клас. 2019/2020 н. р.