Календарно-тематичне планування. Історія України. 7 клас. 2019/2020 н. р.

Календарне планування з історії України. 7 клас

(1 година на тиждень, 35 – на рік)

Історія України: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів/О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 240 с.: іл.

Тема

Дата

Примітка

І СЕМЕСТР

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі–України

1.

Вступ: історія України в Середні віки (IX—XV ст.)

2.

Східні слов’яни у VI—IX ст.

3.

Київська держава (Русь­Україна) за перших князів

4.

Русь­Україна за князювання Ольги та Святослава

5.

Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі­України в IX—X ст.

6.

Практичне заняття. Скласти історичний портрет Святослава

7.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Виникнення та становлення Русі- України»

Розділ 2. Русь-Україна наприкінці X – у першій половині XI ст.

8.

Володимир Великий

9.

Ярослав Мудрий

10.

Суспільний і політичний устрій та господарське життя Русі наприкінці X — у першій половині XI ст.

11.

Практичне заняття. «Уявна подорож Києвом часів Ярослава Мудрого»

12.

Культура Русі­України

13.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Київська держава (Русь-Україна) наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.»

Розділ 3. Русь-Україна у другій половині XI – першій половині XIII ст.

14.

Київська держава за Ярославичів

15.

Правління Володимира Мономаха та його сина

Мстислава Великого

ІІ СЕМЕСТР

16.

Роздробленість Київської держави

17.

Культура Русі­України в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.

18.

Практичне заняття. «“Повчання дітям” Володимира Мономаха - кодекс настанов князівської родини»

19.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Київська держава у другій половині ХІ ст. – у першій половині ХІІІ ст.»

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

20.

Утворення Галицько­Волинської держави

21.

Монгольська навала. Утворення Золотої Орди

22.

Галицько­Волинське князівство за князя Данила Галицького

23.

Практичне заняття. Зовнішня політика князя Данила Романовича

24.

Галицько­Волинська держава за наступників Данила Романовича

25.

Культура Галицько­Волинської держави у другій половині ХІ—ХІІІ ст.

26.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)»

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

27.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського

28.

Українські землі у складі Угорщини, Молдавії, Московії та Османської імперії. Кримське ханство

29.

Соціальна структура населення українських земель у другій половині ХІV — ХV ст.

30.

Господарський розвиток українських земель у другій половині ХІV — ХV ст.

31.

Культура українських земель у другій половині ХІV — ХV ст.

32.

Практичне заняття. «Етнічний склад населення України. Повсякденне життя (ХІV—ХV ст.)»

33.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство»

34.

Узагальнення до курсу. Історія Русі-України в контексті епохи середніх віків.

35.

Резервний час

Завантажити: Календарно-тематичне планування. Історія України. 7 клас. 2019/2020 н. р.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.