Календарно-тематичне планування. Історія України. 10 клас. 2019/2020 н. р.

Календарне планування з історії України. 10 клас

(2 години на тиждень, 70 – на рік)

Історія України [рівень стандарту]: підручник для 10 кл. закладів загальн. серед. освіти/Н.М. Сорочинська, О.О. Гісем. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2018.— 256 c.: іл

Тема

Дата

Корекція

Повторення. Вступ

1.

Україна і світ на порозі ХХ століття.

Розділ І. Україна в роки Першої світової війни

2.

Перша світова війна та український національний рух.

3.

Воєнні дії на території України в 1914–1915 рр.

4.

Бойові дії на території України в 1916 — на початку 1917 р.

5.

Практичне заняття: «Перша світова війна — як виклик людському виживанню. Повсякденне життя на фронті й у тилу»

6.

Узагальнення знань за розділом І «Україна в роки Першої світової війни»

7.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Україна в роки Першої світової війни»

Розділ ІІ. Початок Української революції

8.

Розгортання Української революції у березні–травні 1917 р.

9.

Практичне заняття: «Михайло Грушевський – історичний портрет»

10.

Проголошення автономії України.

11.

Практичне заняття: «Володимир Винниченко – історичний портрет»

12.

Проголошення Української Народної Республіки.

13.

Перша війна більшовицької Росії з УНР та проголошення незалежності УНР.

14.

Події 1917 року в Криму.

15.

Вигнання більшовиків та розвиток УНР взимку–навесні 1918 р.

16.

Практичне заняття: «Державне будівництво Української Центральної Ради: здобутки і прорахунки».

17.

Узагальнення знань за розділом ІІ «Початок Української революції»

18.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Початок Української революції»

Розділ ІІІ. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності.

19.

Українська Держава.

20.

Практичне заняття: «Політична та культурницька діяльність Павла Скоропадського».

21.

Україна наприкінці 1918 — у першій половині 1919 р.

22.

Західноукраїнські землі у 1918–1919 рр.

23.

Практичне заняття: «Постать в історії – Симон Петлюра»

24.

Україна в другій половині 1919 року.

25.

Україна наприкінці 1919 — на початку 1920 р.

26.

Україна навесні 1920 — у 1921 рр.

27.

Розвиток культури у 1914–1917 рр. та за доби Української Центральної Ради.

28.

Розвиток культури України за доби Української Держави

П. Скоропадського та Директорії УНР.

29.

Розвиток культури України за більшовицького режиму.

30.

Практичне заняття: «Місця пам’яті Української революції

в моєму населеному пункті».

31.

Узагальнення знань за розділом ІІІ «Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності»

32.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності»

Розділ ІV. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

33.

Статус УСРР на початку 1920-х рр. Входження до складу СРСР. Адміністративно-територіальний устрій УСРР.

34.

УСРР на початку 1920-х рр. Масовий голод 1921–1923 рр. Впровадження непу.

35.

Політика коренізації в УСРР.

36.

Форсована індустріалізація.

37.

Насильницька колективізація та опір їй населення.

38.

Голодомор 1932–1933 рр.

39.

Практичне заняття: «Голодомор мовою документів, свідчень, чисел»

40.

Масові репресії. «Сталінська» конституція.

41.

Національно-культурне життя радянської України.

42.

Узагальнення знань за розділом ІV «Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні»

43.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні»

Розділ V. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

44.

Українські землі в складі Другої Речі Посполитої.

45.

Практичне заняття: «Постать в історії – Євген Коновалець, Дмитро Донцов, Степан Бандера».

46.

Українські землі в складі Румунії.

47.

Українські землі в складі Чехословаччини. Карпатська Україна.

48.

Культурне життя на західноукраїнських землях. Політичне й культурне життя української політичної еміграції.

49.

Практичне заняття: «Повсякденне життя населення в УСРР/УРСР та в українських регіонах у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії в міжвоєнний період: спільне і відмінне»

50.

Узагальнення знань за розділом V «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період»

51.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період»

Розділ VІ. Україна в роки Другої світової війни

52.

Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

53.

Початок Другої світової війни.

54.

Початок німецько-радянської війни. Поразки і відступ Червоної армії

55.

Український національний рух у 1941–1942 рр.

56.

Україна в умовах нацистської окупації.

57.

Рух Опору та його течії в Україні.

58.

Практичне заняття: «Постать в історії – Роман Шухевич».

59.

Вигнання з України нацистських загарбників.

60.

Україна на завершальному етапі війни.

61.

Практичне заняття: «Дослідження документів та матеріалів усної історії про Другу світову війну»

62.

Узагальнення знань за розділом VІ «Україна в роки Другої світової війни»

63.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Україна в роки Другої світової війни»

64-70

Резервний час

Завантажити: Календарно-тематичне планування. Історія України. 10 клас. 2019/2020 н. р.