СЕРЕДНІ ВІКИ
Центральна та Східна Європа в ІХ-ХІ ст.

Слов'яни у давнину

Слов'яни, як і германці, відіграли важливу роль у загибелі Римської імперії та формуванні нової середньовічної європейської цивілізації. На початку нашої ери вони, як вважає більшість учених, мешкали між Віслою і Дніпром. Протягом VI-VII ст. відбулося велике розселення слов'ян. Вони зайняли значну територію і поділилися на три групи — західну, східну і південну. Від цих трьох груп беруть початок сучасні слов'янські народи.

Після розселення почалася боротьба слов'ян проти сусідніх народів і держав. Завоювати і поневолити слов'ян намагалися авари, франки, угорці, німці. Водночас боротьба за «оволодіння душами» слов'ян розгорнулася між східною християнською церквою і західною, оскільки слов'яни були язичниками.

Найдавнішою державою, утвореною західними слов'янами, вважають князівство Само, яке виникло на землях сучасної Чехії та Моравії. Постало воно у 623 p., коли князь Само об'єднав слов'ян для боротьби проти Аварського каганату. Князь, як повідомляють літописи, спершу був франкським купцем, торгував зі слов'янами, а потім став їхнім військовим вождем. До складу його держави входили, крім чехів, також південні слов'яни (словени) і полабські (сорби). Держава князя Само проіснувала 35 років і розпалася після його смерті у 658 р. Одначе вона відіграла важливу роль у житті західних слов'ян — започаткувала створення ними державності і захистила їх від спроб поневолення сусідами.