СЕРЕДНІ ВІКИ
Франки та англосакси утворюють свої держави

Занепад влади Меровінгів після смерті Хлодвіга

Після смерті Хлодвіга Франкське королівство було поділене між чотирма його синами. Вони продовжили завоювання батька. Водночас розпочалися спроби синів знищити один одного і загарбати братові землі.

Важливі зміни наприкінці VI ст. сталися в системі землеволодіння франків. Земельні ділянки, отримані ними після завоювання Галлії, перетворились у їхню приватну власність — алод, який можна було вільно продати або заповісти. Поява приватної власності на землю свідчила про розпад давніх родових традицій і формування підвалин нового суспільства. Багато франків втрачали свої ділянки — основу незалежного існування, а інші, скуповуючи землі, перетворювались у великих землевласників. Отже, дрібне селянське землеволодіння поступалося значному світському і церковному.

У другій половині VII ст. Франкське королівство остаточно занепало. Сучасники назвали цю добу «часом лінивих королів». Королі з династії Меровінгів лише залишалися при владі, а реально всі справи вирішували королівські управителі — майордоми.