ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Первісна культура та вірування людей

Діяльність первісної людини і спостереження за навколишнім світом сприяли накопиченню нею знань. Вони мали прикладний характер, тобто були життєво необхідними. Саме це спону­кало людину вивчати властивості рослин, спостерігати за прикметами погоди, звичками тварин. У первісних людей існували елементарні математичні знання. Впольованих ми­сливцями тварин потрібно було порахувати і поділити між родичами. Перші рільники розраховували, скільки треба засіяти землі, щоб зібраного зерна вистачило для спожи­вання і майбутнього посіву. Люди оволоділи також певни­ми медичними знаннями. Вони вміли лікувати переломи, зашивати рани, приймати пологи, знали лікувальні власти­вості рослин. Для передачі складної інформації навчилися «занотовувати» необхідне за допомогою малюнків. Виник особливий вид письма — піктографія (у перекладі — «пишу малюнками»).

Краса навколишнього світу сприяла формуванню у первісної людини почуття прекрасного. У малюнках вона передавала свої враження від побаченого чи пережитого. Так, у печері Ляско (Франція) первісний художник поряд з бізоном, з тіла якого стирчить зламаний спис, зобразив мертву людину. Ймовірно, це був мисливець, що загинув на полюванні. Крім малюнків на стінах печер, предметами первісного мистецтва стали вироби з глини і каменю, різ­номанітні прикраси. Серед останніх знайдено чимало різно­манітних застібок, шпильок, браслетів, намист тощо.