НОВА ІСТОРІЯ (КІНЕЦЬ XVIII—ПОЧАТОК XX СТ.)
Утворення національних держав в Італії та Німеччині

Утворення Північнонімецького союзу та Німецької імперії

Війна 1866 р. стала вирішальним кроком до німецької єдності. У серпні 1866 р. німецькі держави об'єднались у Північнонімецький союз. До його складу увійшли 22 держави і три вільні міста. Через рік обраний на підставі загального виборчого права рейхстаг затвердив конституцію союзу.

На чолі союзу знаходився президент, на посаду якого завжди призначався прусський король. Він зосереджував у своїх руках виконавчу владу. Союзна рада складалася з міністрів і представників окремих держав. Головував у раді союзний канцлер — голова прусської Ради міністрів. Цю посаду до 1890 р. обіймав Бісмарк. Законодавчу гілку влади уособлював рейхстаг, що обирався на основі загального виборчого права. Він мав право законодавчої ініціативи, але затверджувати або відхиляти закони міг лише президент союзу.

Важливе значення мало встановлення у Північнонімецькому союзі єдиної економічної системи: свободи пересування, єдиної системи мір і ваг, єдиного карного законодавства. Це відкрило простір економічній ініціативі німецьких підприємців.

Ось так замість безнадійно застарілого Німецького союзу в центрі Європи виникла національна німецька держава — Північнонімецький союз. У результаті цього суттєво змінився баланс сил на континенті. Австрія втратила становище великої держави, що відкрило шлях до завершення об'єднання Італії. Нова ситуація спричинила загрозу втрати Францією її провідного становища в Європі.

За межами створеної Бісмарком німецької держави залишалися південнонімецькі країни. їхній суверенітет ревно захищав Наполеон III, який також претендував на них. «Залізному канцлеру» довелося вести з імператором Франції тривалу і витончену гру за вплив на них. Ця боротьба завершилася франко-прусською війною 1870-1871 pp. У результаті перемоги над Францією Північнонімецький союз приєднав південні держави. 18 січня 1871 р. у Дзеркальній залі Версальського палацу було проголошено створення Німецької імперії. Прусський король став імператором, а Бісмарк — імперським канцлером.

Нова німецька держава, яка з'явилася в центрі Європи, почала відігравати відтоді вагому роль у міжнародній політиці. Запізнившись на розподіл сфер впливу в Європі та поза її межами, вона розпочала боротьбу за переділ світу.