НОВА ІСТОРІЯ (КІНЕЦЬ XVIII—ПОЧАТОК XX СТ.)
Утворення національних держав в Італії та Німеччині

Після поразки революцій 1848-1849 pp. Італія та Німеччина залишалися політично роздробленими країнами. Але проблема об'єднання, а для Італії ще й проблема національного визволення, не втратила своєї актуальності. Історичний досвід свідчив, що лише у власній державі народ має можливості для повноцінного розвитку. Збереження роздробленості заважало розгортанню промислової революції, унеможливлювало гідну участь Італії та Німеччини у міжнародних справах.

У 50-60-х pp. XIX ст. в цих країнах з'явилося покоління політичних діячів, які зуміли успішно вирішити складні завдання створення національних держав. Для Європи другої половини XIX ст. об'єднані Італія та Німеччина стали уособленням держав-націй, які здобули собі право на існування значною мірою завдяки силі зброї.