НОВА ІСТОРІЯ (КІНЕЦЬ XVIII—ПОЧАТОК XX СТ.)
Англія у 50-60-х pp. XIX ст.

Досягнення Англією торговельно-промислової першості

Зростання промислового виробництва на основі впровадження нової техніки і збільшення продуктивності праці зумовило перетворення Англії у провідну індустріально розвинену країну світу. Справді, у 50-60-х pp. XIX ст. тут інтенсивно розвивалося виробництво машин та устаткування, якими оснащувалася промисловість не лише англійська, а й інших країн Європи та СІНА. Особливим попитом користувалися парові машини, верстати для обробки металу, інструменти. Завдяки застосуванню механічних верстатів чимало видів продукції Англії були кращими й дешевшими, що одразу надавало їм відчутну перевагу на світовому ринку.

Промислові досягнення Англії продемонструвала велика виставка 1851 р. у лондонському Гайд-парку. Натовпи глядачів збиралися біля стендів Англії, де були представлені макети мостів і портових споруд, моделі парових локомотивів, суден, діючі телеграфні апарати і бавовнопрядильні машини. Десятки країн, які брали участь у виставці, не могли зрівнятися з Великою Британією. Виставка відкривала золотий період Англії, коли упродовж наступних 20 років вона випереджала всі країни світу за розвитком промисловості й торгівлі. її почали називати «майстернею світу», «світовим візником» і «світовим банкіром».

Складовою торговельно-промислової першості Англії була її морська могутність. На той час країна мала найбільший і найпотужніший паровий торговельний флот. Наприкінці 60-х pp. XIX ст. частка Англії у світовій зовнішній торгівлі досягла 25%, тоді як на Францію припадало 10,5, Німеччину — 9,7, США — 7,5%. Англія першою почала вивозити за кордон не тільки товари, а й капітали. До того ж, не маючи власних засобів, інші країни нерідко зверталися за послугами до англійських власників торговельних суден. Англії належала половина торговельного флоту світу, і вона перебрала від Голландії XVII ст. титул «світового візника».
Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.