НОВА ІСТОРІЯ (КІНЕЦЬ XVIII—ПОЧАТОК XX СТ.)
Революції 1848-1849 pp. у Європі

Передумови революції в Німеччині

У середині XIX ст. Німеччина залишалася роздробленою на 3 8 самостійних держав. Існування між більшістю з них митних кордонів спричиняло те, що перевезення товарів німецькими землями коштувало дорожче, ніж до Америки.

Економічна криза 1847 р. та неврожаї різко погіршили становище більшості населення. Міська біднота, обурена підвищенням цін на продукти харчування, громила крамниці та пекарні. Селяни палили панські маєтки і нищили документи, в яких було зафіксовано феодальні повинності.

У більшості німецьких держав сформувалася опозиція, яка вимагала здійснення політичних і соціально-економічних перетворень. Представники ліберальних кіл обмежувалися пропозиціями скликання загальноімперського станового представництва, поширення митного союзу, ліквідації привілеїв поміщиків. Прихильники поміркованих поглядів виступали за створення єдиної німецької держави у формі конституційної монархії. Радикали боролися за об'єднання Німеччини і проголошення республіки, ліквідацію станових привілеїв, вжиття заходів для покращення матеріального становища трудящих.