НОВА ІСТОРІЯ (КІНЕЦЬ XVIII—ПОЧАТОК XX СТ.)
Революції 1848-1849 pp. у Європі

Передумови революцій 1848-1849 pp.

Для населення більшості європейських країн 40-і pp. стали тяжкими часами. Три поспіль неврожайних роки (1845-1847) спричинили нестачу продовольства і різке зростання цін на хліб. Водночас «картопляна хвороба» залишила без їжі більшість бідняків, а в деяких районах почався голод. У 1847 р. Європу охопила економічна криза, наслідками якої стали скорочення виробництва, зростання безробіття, падіння товарообігу, розпад фінансової системи. Масово припиняли роботу промислові підприємства, банки, ремісничі майстерні.

Неспроможність урядів країн подолати кризу викликала роздратування більшості населення. У революційних подіях 1848-1849 pp. поєдналися вимоги усунення перешкод економічному розвитку, боротьба різних верств суспільства за демократизацію політичного ладу, невдоволення трудящих їхнім матеріальним становищем, національні рухи.

Усі європейські революції середини XIX ст. виявилися незавершеними: поставлені завдання в жодній з країн не були реалізовані до кінця, хоча кожна революція відіграла свою позитивну роль.

У кожній з країн події «року революції» мали свої особливості, пов'язані з конкретними проблемами їхнього історичного розвитку.
Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.