НОВА ІСТОРІЯ (КІНЕЦЬ XVIII—ПОЧАТОК XX СТ.)
Російська імперія в першій половині XIX ст.

Економічний розвиток Росії

У першій половині XIX ст. за рівнем економічного розвитку Російська імперія значно поступалася провідним західноєвропейським країнам. У другій чверті XIX ст. в країні розпочалася промислова революція, однак темпи її розгортання були дуже повільними. Визначальну роль у виробництві відігравала промисловість старого кріпосницького типу. У неї фактично не було стимулів для технічного прогресу: кількість і якість продукції визначалася зверху, обсягу виробництва відповідала кількість кріпосних селян, приписаних до мануфактури. Кріпосницька промисловість була приречена на занепад. У 30-х pp. почали з'являтися фабрично-заводські підприємства нового типу. Вони не залежали від держави, працювали для задоволення потреб ринку, використовували вільнонайману працю. Такі підприємства виникали, насамперед, у легкій промисловості.

Розвиток сільського господарства теж визначали кріпосницькі відносини. Протягом першої половини XIX ст. відбувалося втягування сільського господарства в ринкові відносини. Але в умовах кріпосництва збільшення виробництва для задоволення ринкових потреб перетворювалося на посилення експлуатації залежних селян.

Отож, існування кріпосного права стало нездоланною перешкодою для нормального розвитку країни.