НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Створення США

Становлення органів влади

Одночасно з війною за незалежність відбувалося становлення державних структур. З 1776 по 1783 pp. в усіх штатах було сформовано уряди й парламенти, діяв загальносоюзний конгрес. Завершення війни поставило на порядок денний проблему співвідношення повноважень загальносоюзних органів і державних органів штатів.

Щоб якось вирішити цю проблему, 1777 р. було прийнято «Статті Конфедерації» (першу Конституцію США). Згідно з ними загальносоюзному конгресові відводилася роль арбітра в суперечках між штатами, передавалося керівництво армією та зовнішньою політикою. За штатами визнавалося право на збирання податків, випуск власних грошей, затвердження митних тарифів, складання торговельних угод. Кожен штат посилав до конгресу одного депутата. Зміни до політичного устрою штатів вносилися лише за їхнім одностайним рішенням.