НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Створення США

Версальський мир. Наслідки війни

З вересня 1783 р. у Версалі (Франція) між Англією та США було підписано мирний договір. Англія визнала незалежність США і віддала їм територію від північного кордону Массачусетсу до південного кордону Джорджії, а на заході — до річки Міссісіпі.

Після війни молода держава опинилась у тяжкому становищі. Економіку було підірвано тривалою війною та втратою зв'язків із колишньою метрополією. Не вистачало золота і срібла. Зате було вдосталь знецінених паперових грошей. Південні штати страждали від нестачі робочої сили. Зросла вартість життя. Майже не було людини, яка б не мала боргів. За таких умов розгорнулася жорстка політична боротьба, загострилися соціальні проблеми.

Радикально налаштована частина населення вимагала подальших змін і прагнула майнової рівності. Люди консервативних поглядів почали шукати порозуміння з колишньою метрополією. У військах, які впродовж тривалого часу не отримували платні, відбувалися заворушення, зріла змова з метою встановлення монархії.

Почалися виступи фермерів і мешканців міст. Найбільший виступ стався у 1786-1787 pp. в Массачусетсі під керівництвом героя визвольної війни Деніела Шейса (1747-1825).

Конгрес США, не маючи реальної влади, відчайдушно нукав виходу із ситуації, що склалася. Було конфісковано землі англійської корони, англійців-землевласників та їхніх прихильників; армію розпущено; солдатам у рахунок платні видавалися сертифікати на земельні ділянки.

Подібні заходи були тимчасовими і не могли вивести суспільство з кризи. Молода країна потребувала сильної центральної влади, єдиного захищеного ринку.