НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)

Англія у другій половині XVII - у XVIII ст.
Англійська революція другої половини XVII ст.

Адам Сміт

Бурхливий економічний розвиток Англії, зміни в техніці й технології спричинили необхідність наукового обгрунтування процесів, що відбувалися. Так з'явився наука про економічний розвиток суспільства.

Одним з її засновників був шотландець Адам Сміт. У своїй основній праці «Дослідження природи і причин багатства народів» він писав, що людське суспільство — це, насамперед, союз, в основі якого лежить обмін різними видами праці. Схильність до обміну він вважав основною властивістю людської природи, яка водночас сприяє зростанню добробуту всього суспільства. Керує цим процесом ринок — «невидимий механізм», що організовує господарчу діяльність. Для нормального функціонування ринку необхідна «природна свобода», тому держава не повинна втручатися в економічне життя суспільства, а має виконувати функцію «вічного охоронця». Для розвитку ринкових відносин і, відповідно, економіки, потрібні вільна торгівля і свобода підприємницької діяльності. Капіталізм, на думку А. Сміта, є тим єдиним порядком, що відповідає природі людини і в перспективі має забезпечити загальний добробут і процвітання.