НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Початок реформації в Європі

«Товариство Ісуса»

Особливу роль у боротьбі з Реформацією відіграло «Товариство Ісуса», або Орден єзуїтів (від лат. Jesus). Створений у 1540 р. іспанським дворянином Ігнатієм Лойолою (1461-1556), цей орден одразу опинився в центрі тогочасних буремних подій.

Головною його особливістю була жорстка дисципліна, яка панувала серед єзуїтів і передбачала цілковите підкорення членів ордену їхнім керівникам. Накази керівників належало виконувати без вагань, навіть якщо вимагалося вчинити смертний гріх. Члени ордену могли почувати себе вільними від будь-якої відповідальності, оскільки за вчинки підлеглих відповідали лише їхні керівники.

Одним з основних напрямів діяльності ордену була освіта 2/3 всіх організацій «Товариства Ісуса» в XVII-XVIII ст. складали школи та університети, а 4/5 від загальної кількості його членів становили студенти й викладачі. У своїх навчальних закладах єзуїти досягай високого рівня освіти, давали ґрунтовні знання з предметів, водночас виховуючи учнів у дусі католицизму. їхньою метою була поступова зміна ставлення в суспільстві до католицької церкви через вплив на молодь. І справді, у тих країнах, де протестантизм зазнавав поразки, його переможцем був учитель-єзуїт.

Не менш впливовим напрямом діяльності ордену було місіонерство — проповідь християнства, здійснювана у найвіддаленіших куточках планети. Створений у добу великих географічних відкриттів за задумом Лойоли саме як місіонерський, орден лише за наполяганням папи Павла III взявся до європейських справ. Єзуїти-проповідники з'являлися в Америці, Індії, Конго, Тибеті, Японії. Прикметним було те, що вони намагались не чіпати місцевих звичаїв і традицій, мирно узгоджуючи їх із основами християнської релігії. Стикаючись із фактами грубого порушення норм християнської моралі колонізаторами, вони гнівно засуджували ці дії, стаючи на захист місцевого населення. У 1556 p., коли вмер І. Лойола, орден уже мав понад 100 місій у різних країнах світу.