НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Початок реформації в Європі

Католицька церква в Німеччині на початку XVI ст.

Католицька церква у політично роздробленій Німеччині претендувала на першорядну роль у житті країни. Вона мала тут ширше поле для діяльності, ніж у країнах із сильною централізованою владою. Тогочасну Німеччину заполонили продавці індульгенцій, святих реліквій та різноманітні збирачі податків на користь церкви. Католицькій церкві належали величезні земельні володіння і навіть міста. Найбільші прибутки зі своїх володінь папа римський отримував саме з Німеччини. Водночас він не надто переймався порядками в німецьких монастирях, що підривало авторитет церкви в очах населення.

Невдоволення діяльністю католицької церкви, її претензіями на вищу владу охопило більшість населення Німеччини. Проте у вимоги змінити ситуацію в країні кожен вкладав своє розуміння. Князі хотіли, щоби церква в їхніх князівствах підпорядковувалася не папі римському, а їм, і величезні прибутки надходили не в Рим, а до князівських скарбниць. Дрібні землевласники та рицарі, яким не вистачало земель, прагнули відібрати їх у церкви. Жителі міст і підприємці вимагали здешевлення церковних церемоній, скорочення витрат на утримання церков і монастирів. Селяни прагнули звільнитися від сплати церковних податків.

Ця ситуація на початку XVI ст. і спричинилася до того, що реформаційний рух проти діяльності католицької церкви в Європі розпочався саме в Німеччині.