ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Вступ. Перше знайомство з історією стародавнього світу

Історія стародавнього світу є першою частиною все­світньої історії. Вона досліджує історію людства від його появи на нашій планеті і до падіння Західної Римської імпе­рії. Це -найтриваліший період історії, який охоплює кілька мільйонів років.

Перш, ніж розпочати вивчення історії стародавнього світу, варто замислитися над тим, як можна дізнатися про далеке минуле людства. Для цього історики використову­ють речові і писемні пам'ятки, залишені попередніми по­коліннями, або історичні джерела. Залишки стародавніх поселень і поховань, знаряддя праці і побуту, одяг, зброя і прикраси належать до речових джерел. Стародавні руко­писи і книги, написи на стінах будинків і храмів, різнома­нітні документи і тексти законів, праці стародавніх істори­ків — це писемні джерела. Цінними історичними джерела­ми є також міфи, казки, пісні, народні перекази, що нале­жать до усних джерел. Багато корисної інформації дають історикам етнографічні джерела. Етнографія — наука, що вивчає життя різних народів.

Писемність була винайдена людством зовсім недавно — близько 5 тис. років тому. Події, які відбувалися до цього, досліджує археологія — наука, яка вивчає історію за речовими джерелами. Ретельні дослідження предметів, знайдених археологами під час розкопок, «розповідають» історикам про життя давніх людських спільнот.

Важливим для вивчення історії стародавнього світу є визначення давності подій, з якими ми знайомимося.

Ми користуємося відліком років, пов'язаним із вшану­ванням Ісуса Христа — засновника християнської релігії. Його народження стало початковою віхою для прийнято­го зараз літочислення, тому всі історичні події, що відбу­лися після цієї дати, відносимо до нашої ери і пишемо ско­рочено — н. є. — або зовсім опускаємо це позначення, лише припускаючи його, а про події, що трапилися рані­ше, говоримо — до нашої ери, або використовуємо скоро­чення — до н. е. У старих книгах можна зустріти відповід­не йому скорочення — до Р. X. (до Різдва Христового).
Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.