НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)
Великі географічні відкриття

Значення для Європи великих географічних відкриттів

Географічні відкриття змінили звичну для європейців картину світу. Люди відчули, наскільки величезним і різноманітним є навколишній світ. Розуміння справжньої картини світу сприяло відчуттю єдності європейців. Незважаючи на всі протиріччя й відмінності, у них були спільне коріння, схожі звичаї, а головне — єдина християнська віра.

Завдяки відкриттям встановилися економічні зв'язки між країнами Європи та найвіддаленішими землями, цивілізаціями й народами. Почалося формування світового ринку як складової економіки нового суспільства. В Європі з'явилися невідомі до того кукурудза, тютюн, томати, картопля, маїс, цукор, земляні горіхи, тропічні фрукти тощо. З їх поширенням продовольчі ресурси континенту збільшилися вдвічі.

Безпосереднім наслідком відкриттів стало також формування колоніальної системи. Першими колоніальні імперії створили Португалія та Іспанія, згодом — Голландія, Англія, Франція. Володіння колоніями приносило країнам-колонізаторам величезні прибутки та сприяло розвиткові їхньої економіки.

У результаті «революції цін» в Європі зросли ціни на продукцію сільського господарства. Це стало поштовхом до аграрної революції в країнах Східної та Центральної Європи. Сеньйори, прагнучи збільшити виробництво сільськогосподарської продукції, захоплювали селянські та громадські землі, створювали на них великі маєтки. Селяни втрачали землю — єдине джерело свого існування. Замість оброку або грошової ренти за користування землею сеньйора вони мусили відробляти панщину. Велика кількість селян залишала свої господарства і йшла шукати роботу в містах.