Довідник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії

І. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

ВСТУП

Перше знайомство з історією стародавнього світу

Життя людей у первісні часи

Первісні рільники і скотарі

Первісна культура та вірування людей

II. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

Стародавній Єгипет

Природа і населення Стародавнього Єгипту. Утворення Давньоєгипетської держави

Суспільство. Держава.

Релігія та міфологія у Стародавньому Єгипті

Культура у Стародавньому Єгипті

Передня Азія у давнину

Природа і населення Дворіччя

Стародавній Вавилон

Ассирія

Фінікія

Ізраїльсько-іудейське царство

Культура Дворіччя

Стародавні Індія та Китай

Стародавня Індія

Стародавній Китай

ІII. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Греція в II — на початку І тис. до н.е.

Природа та населення Стародавньої Греції

Міфи Стародавньої Греції

Релігія стародавніх греків

Поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея»

Розквіт Стародавньої Греції

Утворення Афінської держави

Стародавня Спарта

Велика грецька колонізація

Греко-перські війни. Марафонська битва

Фермопільська і Саламінська битви

Розквіт Афінської демократії

Місто Афіни. Тріумф грецької культури

Олімпійські ігри

Еллінізм

Піднесення Македонії

Східний похід Александра Македонського

Розпад держави Александра Македонського. Елліністичні держави

ІV. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Римська республіка та її падіння

Природні умови Італії та виникнення міста Рим.

Римська республіка у V — середині III ст. до н.е.

Боротьба між Римом і Карфагеном за панування в Середземномор'ї

Римська держава у II ст. до н.е.

Падіння республіки та утворення імперії

Диктатура Юлія Цезаря.

Утворення Римської імперії

Римська імперія у І—II ст.

Наступники Августа

Римський світ

Місто Рим та життя його мешканці

Римська культура

Виникнення християнства

Пізня Римська імперія

Римська імперія у III-IV ст.

«Варвари» і Рим. Падіння Західної Римської імперії.

V. СЕРЕДНІ ВІКИ

Народження середньовічної Європи. Загибель Римської імперії. Виникнення варварських королівств

Варварські королівства

Гуни за Аттіли

Падіння Західної Римської імперії

Остготи в Італії

Християнська церква в IV-VI ст.

Франки та англосакси утворюють свої держави

Франки

Виникнення Франкського королівства.

«Салічна правда»

Занепад влади Меровінгів після смерті Хлодвіга

Англосаксонське завоювання Британії

Виникнення ісламу та утворення Арабського халіфату

Домусульманська Аравія.

Омейяди та Аббасиди

Арабська культура

Візантія у IV-XI ст.

Арабська культура

Візантія за Юстиніана І Великого

Візантія та араби

Лев III Ісавр і шанувальники ікон

Візантія за Македонської династії

Франкська імперія

Карл Мартелл і його боротьба проти арабів

Початок правління династії Каролінгів

Війна Карла Великого

Імперія Карла Великого

«Каролінгське відродження»

Розпад Франкської імперії

Західне Франкське королівство за останніх Каролінгів

Епоха вікінгів. Північна Європа у VIII-XI ст.

Нормани, вікінги, варяги

Далекі і близькі походи норманів

Напади норманів на Британські острови

Нормандське завоювання Англії

Духовний світ народів Північної Європи

Середньовічне суспільство

Три стани середньовічного суспільства

Духівництво

Феодали

Селяни

Життя селян

Селянська громада. Село

Господарство селянина

Оселя і побут

Світ селянина

Життя феодалів

Замки та їхні володарі

Рицарська культура

Виникнення середньовічного міста. Ремесло і торгівля у середньовічному місті

Виникнення середньовічного міста, його вигляд.

Населення міст

Цехи. Майстерня ремісника

Торгівля. Лихварі і банкіри

Міське самоврядування. Міста-комуни

Німеччина в Х-ХІІІ ст.

Виникнення Німецького королівства

Григорій VII та Генріх IV

Штауфени відроджують імперію

Фрідріх II Штауфен

Центральна та Східна Європа в ІХ-ХІ ст.

Слов'яни у давнину

Велика Моравія

Заснування Болгарської держави

Три нові держави (Польща, Чехія та Угорщина)

Хрестові походи

Становище християнської церкви в Х-ХІ ст.

Напередодні Великого паломництва

Заклик у Клермоні

Держави хрестоносців на Сході

Другий і Третій хрестові походи

Четвертий Хрестовий похід

Завершення хрестових походів

Підсумки і значення хрестових походів

Християнська церква у ХІІ-ХІІІ ст.

Поява єретиків

Альбігойські війни

Інквізиція

Жебрущі ордени ченців

Схоластика

Фома Аквінський

Франція в XI—XIII ст.

Правління перших Капетингів

Хто підтримував об'єднання Франції?

Королі зміцнюють свою владу

Людовік IX Святий

Перемоги і поразки Філіппа IV Красивого

Англія в ХІ-ХIII ст.

Англія після нормандського завоювання

Політика Генріха II Плантагенета

Велика хартія вольностей

Громадянська війна в Англії і виникнення парламенту

Англійський парламент у XIII-XIV ст.

Північно-Східна Русь. Великий Новгород

Причини політичної роздробленості Русі

«Пан Великий Новгород»

Володимиро-Суздальське князівство

Князь Всеволод Велике Гніздо

Внутрішня та воєнна колонізація в Європі

Внутрішня колонізація в Європі

Завоювання залабських земель

Підкорення Прибалтики

Наступ шведських і німецьких рицарів на руські землі

Мусульманська Іспанія та Реконкіста

Візантія в оточенні ворогів

Турки-сельджуки і Візантія

Століття Комнінів

Катастрофа 1204 р. і поява Латинської Романії

Відродження Візантії

Культура Візантії

Монгольські завоювання

Об'єднання монголів під владою Чингісхана

Походи Чингісхана

Завоювання Китаю та Західної Азії

Похід монголів на Русь

Польське королівство і Велике князівство Литовське

Політична роздробленість Польщі

Утворення і розвиток Великого князівства Литовського

Кревська унія 1385 р.

Ґрюнвальдська битва (битва біля Танненберга)

Столітня війна

Причини війни

Привід до війни

Початок війни. Битви під Кресі та Пуатьє

Генеральні штати. Жакерія

Жанна д'Арк

Завершення війни та її наслідки

Завершення об'єднання Франції

Країни басейну Середземного моря

Італія в XIV-XV ст.

Неаполітанське королівство

Папська область

Флорентійська республіка

Венеціанська і Генуезька республіки

Виникнення об'єднаного Іспанського королівства

Англія, Німеччина і країни Північної Європи в XIV-XV ст.

Англія наприкінці XIV ст.

Війна Червоної та Білої Троянд

Наслідки війни

Закріплення політичної роздробленості Німеччини

Ганза

Гуситський рух

Ян Гус та його вчення

Собор у Константинополі. Спалення Яна Гуса.

Повстання

Гуситські війни та їх наслідки

Турецька агресія на Балканах. Загибель Візантійської та поява Османської імперії

Створення держави турків-османів

Візантія, Сирія та Болгарія напередодні завоювань османів

Завоювання Османів. Битва на Косовому полі

Спроба об'єднання католицької і православної церков

Загибель Візантії та поява Османської імперії

Об'єднання земель Північно-Східної Русі навколо Москви

Утворення Московської держави (до початку XVI ст.)

Дмитрій Донськой. Куликовська битва

Міжусобні війни в Московській державі

Великий князь Іван III Васильович

Культура середньовічної Європи

Розвиток техніки

Книгодрукування

Освіта в середні віки. Університети. Розвиток наукових знань.

Архітектура середньовіччя. Романський стиль

Ґотична архітектура і скульптура

Країни Сходу за доби середньовіччя

Індія в епоху середньовіччя

Китай за часів династій Суй і Тан

Китай за часів династії Сун

Боротьба Китаю проти монгольського поневолення. Династія Мін

Культура Індії та Китаю в середні віки

VI. НОВА ІСТОРІЯ (XVI—КІНЕЦЬ XVIII СТ.)

Великі географічні відкриття

Причини і передумови великих географічних відкриттів

Відкриття португальців і створення португальської колоніальної імперії

Христофор Колумб та його плавання до Америки

Перша навколосвітня подорож Магеллана та її значення

Індіанські народи та їхня цивілізація

Завоювання Мексики та Перу

Америка після великих географічних відкриттів

Нові світові торговельні шляхи

«Революція цін»

Значення для Європи великих географічних відкриттів

Поява мануфактур

Початок реформації в Європі

Становище Німеччини на початку XVI ст.

Князі й міста

Католицька церква в Німеччині на початку XVI ст.

Мартін Лютер та його реформаційне вчення

Реформаційні погляди Томаса Мюнцера

Селянська війна

Лютеранство

Жан Кальвін і Реформація у Швейцарії

Англіканська церква

Контрреформація

«Товариство Ісуса»

Визвольний рух у Нідерландах

Нідерланди під владою Іспанії в XVI ст.

Причини й початок повстання

Політика герцога Альби

Гези. Перемога повстання на півночі країни

Продовження визвольної боротьби

Утворення об'єднаних провінцій Нідерландів

Значення і наслідки визвольного руху у Нідерландах

Франція в XVI — 1-ій половині XVII ст.

Королівська влада

Дворяни

Міста і зародження буржуазії

Реформація у Франції

Причини й початок громадянських війн

Варфоломіївська ніч

Завершення громадянських війн

Піднесення Франції за Генріха IV

Зміцнення абсолютизму за Рішельє

Епоха Людовіка XIV

Англія в XVI ст.

Особливості економічного розвитку Англії

Обгороджування

«Криваве законодавство»

Реформація в Англії

Англіканська церква та її зв'язки з королівським двором

Правління Єлизавети І

Англо-шотландські відносини

Трагедія Марії Стюарт

Підкорення Ірландії

Боротьба проти Іспанії за панування на морі

Тридцятилітня війна 1618-1648 pp.

Міжнародне становище в Європі у XVI ст.

Політика Габсбургів у Європі. Причини війни

Чеський період війни (1618-1623)

Тридцятилітня війна 1618-1648 pp.

Шведський період війни (1630-1634)

Тридцятилітня війна 1618-1648 pp.

Французький період війни (1635-1648)

Вестфальський мир. Наслідки Тридцятилітньої війни для Європи

Московська держава в XVI - XVII ст.

Початок правління Івана IV

Посилення дворянства

Держава і церква

Реформи Івана IV

Опричнина

Зовнішня політика Івана IV

Початок Смутних часів

Від Лжедмитрія І до початку правління Романових

Початок правління династії Романових

Повстання під проводом Степана Разіна

Реформа Никона. Церковний розкол

Польща в XVI — 1-ій половині XVII ст.

Польські міста в XVI - XVII ст.

Поява фільваркового господарства

Магнати, шляхта і селяни

Реформація і Контрреформація

Зміна династії на королівському троні

Люблінська унія

Участь Речі Посполитої в Лівонській війні

Польсько-турецькі війни

Культура і наука Західної, Центральної та Східної Європи в XVI - XVII ст.

Особливості мистецтва Відродження

Леонардо да Вінчі

Мікеланджело Буонарроті

Рафаель Санті

Тиціан Вечелліо

Альбрехт Дюрер

Особливості мистецтва бароко

Рембрандт еан Рейн

Пітер-Пауль Рубенс

Дієго Веласкес

Шедеври західноєвропейської архітектури

Європейська література

Франсуа Рабле

Томас Мор

Вільям Шекспір

Мігель Сервантес де Сааведра

Розвиток науки в країнах Європи

Розвиток медицини і математики

Розвиток астрономії

Країни Сходу в XVI - XVII ст.

Особливості розвитку цивілізацій Сходу

Османська імперія

Китай

Індія в XVI-XVII ст.

Англія у другій половині XVII - у XVIII ст. Англійська революція другої половини XVII ст.

Соціально-економічний розвиток Англії напередодні революції

Політичні передумови революції

Початок революції. Громадянська війна

Англійська республіка

Протекторат Кромвеля

Реставрація Стюартів

Утворення політичних партій

Славна революція

Передумови й початок промислової революції

Наслідки промислової революції

Адам Сміт

Російська держава наприкінці XVII — у XVIII ст.

Економічне, внутрішньополітичне і міжнародне становище Московської держави

Початок правління Петра І

Підготовка й початок Північної війни

Вторгнення військ Карла XII в Україну. Полтавська битва

Завершення війни. Ніштадтський мир

Реформи державного управління

Зміни в культурі та освіті

Епоха двірцевих переворотів

Царювання Єлизавети Петрівни

Царювання Катерини II та її внутрішня політика

Селянська війна під проводом О. Пугачева

Основні напрями й мета зовнішньої політики Російської імперії

Російсько-турецькі війни 1768-1774 та 1787-1791 pp. Російсько-шведська війна 1788-1790 pp.

Участь Росії у поділах Польщі. Підпорядкування Росією Грузії та Казахстану

Німецькі держави у XVIII ст.

Політична роздробленість і державний лад Священної Римської імперії.

Економічний розвиток німецьких земель

Піднесення Бранденбург-Прусської держави

Фрідріх II

Освічений абсолютизм Фрідріха II

Система управління імперії Габсбургів. Економічний розвиток

Війни австрійських Габсбургів

Марія-Терезія та Иосиф II. Освічений абсолютизм

Створення США

Соціально-економічний та політичний розвиток колоній.

Причини конфлікту між колоніями та метрополією

«Бостонське чаювання». Привід до війни

«Декларація незалежності». Перебіг воєнних дій

Версальський мир. Наслідки війни

Становлення органів влади

Конституція США

Основні тенденції економічного і політичного розвитку світу від кінця XVIII ст. до 1870 р.

Технічний прогрес і капіталізм

Політичне життя

Світ людини XIX ст.

Французька революція кінця XVIII ст.

Основні причини революції

Французьке Просвітительство

Скликання Генеральних штатів. Установчі збори

Взяття Бастилії

Діяльність Установчих зборів. Декларація прав людини і громадянина

Активізація контрреволюції

Політизація французького суспільства

Законодавчі збори. Початок революційних війн

Повстання 10 серпня 1792 р. Проголошення республіки

Жирондистське правління. Боротьба Гори й Жиронди.

Повстання 31 травня — 2 червня 1793 р.

Встановлення якобінської диктатури

Найважливіші заходи якобінців

Падіння якобінської диктатури

Термідоріанці при владі

Змова Бабефа

Війна проти другої антифранцузької коаліції. Італійський та єгипетський походи Бонапарта

Переворот 18 брюмера і встановлення консульства

Заснування, розквіт і падіння імперії Наполеона Бонапарта

Консульство

Кодекси Наполеона

Війни наполеонівської Франції

Визволення європейських держав. Реставрація Бурбонів.

Сто днів Наполеона. Ватерлоо

Віденський конгрес

Англія та Франція у 1815-1847 pp.

Велика Британія за правління торі

Віги при владі. Парламентська реформа 1832 р.

Чартистський рух

Франція за часів реставрації Бурбонів

Економічний розвиток Франції

Російська імперія в першій половині XIX ст.

Населення та його станова структура

Внутрішньополітичне становище Росії

Рух декабристів

Суспільний рух у 30-40-х pp.

Економічний розвиток Росії

Революції 1848-1849 pp. у Європі

Передумови революцій 1848-1849 pp.

Повалення монархії та проголошення республіки у Франції

Червневе повстання робітників Парижа. Президентські вибори 1848 р.

Бонапартистський переворот. Друга імперія у Франції

Передумови революції в Німеччині

Березнева революція в Німеччині

Революція 1848-1849 pp. в Італії

Революція в Австрійській імперії

Революція в Угорщині

Результати та історичне значення революцій 1848-1849 pp.

Англія у 50-60-х pp. XIX ст.

Досягнення Англією торговельно-промислової першості

Утвердження принципів лібералізму

Зовнішня політика Англії. Завоювання колоній

Утворення національних держав в Італії та Німеччині

Посилення Сардинського королівства. Каміло Кавур

Війна проти Австрії. Приєднання до П'ємонту Північної та Центральної Італії

Піднесення визвольного руху. Походи Ґарібальді

Утворення Італійського королівства

Німеччина після революції 1848-1849 pp.

Бісмарк та об'єднання Німеччини

Війни Пруссії проти Данії та Австрії

Утворення Північнонімецького союзу та Німецької імперії

Російська імперія в другій половині XIX ст.

Кримська війна

Реформа 1861 р. Скасування кріпосного права

Земська, судова, міська та військова реформи

Економічний розвиток пореформеної Росії

Суспільно-політичні рухи другої половини XIX ст.

Зовнішня політика Росії

Сполучені Штати Америки в першій половині XIX ст.

Громадянська війна

Територіальна експансія

Наростання конфлікту між Північчю та Півднем. Аболіціоністський рух

Становлення двопартійної системи

Привід і початок громадянської війни. Бойові дії в 1861-1862 pp.

Закон про гомстеди. Скасування рабства. Поразка Півдня

Реконструкція Півдня (1865-1877 pp.)

Робітничий і соціалістичний рух у країнах Європи (друга половина XIX — початок XX ст.)

Соціалістичні теорії

Поширення соціалістичних ідей у 50-60-х pp.

Діяльність Міжнародного товариства робітників

ІІ-й Інтернаціонал

Культура кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Досягнення у техніці та їх прикладне значення

Розвиток науки

Основні тенденції розвитку філософії

Напрями розвитку літератури

Живопис

Музичне мистецтвоПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.