Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Ухвала Центрального Проводу НРУ з приводу економічної політики і необхідності сприяння розвитку підприємництва (1996 p., січня 20)

Нинішня ситуація в Україні характеризується занепадом економіки, яка поставила народ у важкі соціальні умови. [...]

Центральний провід ухвалює:

1. Президії Центрального Проводу внести пропозицію Прем’єр-міністру переглянути контракти, укладені галузевими міністерствами з керівниками підприємств, які не виконують умов контрактів і не забезпечують ефективності виробництва.

2. Економічній Раді підготувати проекти законів про систему оподаткування, яка б сприяла розвитку підприємництва і покінчила б з практикою надмірного оподаткування результатів господарювання та стимулювала розвиток виробництва (оподаткування фонду оплати праці, матеріальних затрат, замість прибутку) та банківсько-кредитну систему.

3. Проаналізувати хід виконання соціально-економічної і політичної стратегії Президентом України, оприлюднених у Зверненні і Доповіді Верховній Раді України у жовтні 1994 року.

4. Крайовим організаціям вивчити забезпечення обласними Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями виконання державних гарантій у сфері праці.

Провісники свободи, державності і демократії: Документи і матеріали.