Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Доповідна записка М.С.Хрущова в ЦК ВКП(б) Й.В.Сталіну про завершення возз’єднання уніатської церкви з православною в західних і Закарпатській областях Української РСР (1949 p., жовтень)

Повідомляю Вам про проведену роботу по ліквідації греко-католицької (уніатської) церкви у західних і Закарпатській областях Української РСР.

До 1944 року у західних і Закарпатській областях УРСР в релігійному русі панівне становище посідала греко-католицька (уніатська) церква, безпосередньо підпорядкована Ватікану і римському папі Пію XII.

Ця церква нараховувала 2661 парафій, 54 монастирі з пансіонатами, 34 будинки сестер-служниць, 2 духовні академії, 4 духовні семінарії, а також духовні і культові школи. Уніатська церква публікувала також велику кількість релігійної літератури.

У той же час православна церква в західних і Закарпатській областях в результаті довгих репресій була слабою і малочисленною. Вона нараховувала 335 парафій і 18 монастирів.

Звільнення західних і Закарпатської областей України Радянською Армією викликало рух серед населення цих областей за ліквідацію грекокатолицької (уніатської) церкви, як агентури Ватікану, яка вороже відносилася до радянського уряду, партії, і була активним помічником націоналістичних банд.

Рух за ліквідацію уніатської церкви, возз’єднання її з руською православною церквою прийняв масовий характер. Велику роль у розгортанні цього руху у Західних областях відіграв собор греко-католицької (уніатської) церкви, який відбувся у березні 1946 року у місті Львові. На цьому соборі було прийнято рішення про возз’єднання уніатської церкви з руською православною церквою.

У результаті проведення роботи всі 2661 парафій уніатської церкви об’єдналися з руською православною церквою. Залишилося ліквідувати тільки 3 чоловічі і 8 жіночих монастирів уніатів. Не об’єдналась також невелика частина уніатських священиків, які залишилися без парафій і церковною діяльністю не займаються.

У Закарпатській області возз’єднання уніатської церкви з руською православною церквою виразилось у посиленні паломництва православного населення до Успенського монастиря біля міста Мукачева [...] побудованого у 1360 р. руським князем Федором Коріатовичем [...] приблизно у середині XVII ст. його захопили уніати, [...] але у 1947 році на свято «Успенія» православне населення знову повернуло його собі [...]Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.