Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Розпорядження Міністерства культу, шкіл, народної освіти про вживання усіма службовцями на території Підкарпатської Русі української літературної мови (1938 p., грудня 23)

Розпорядженням правительства Підкарпатської Руси з дня 25 листопада 1938 чис. 23 державною мовою в країні Підкарпатської Руси була установлена мова українська (малоруська). Переведення цього розпорядження вимагає, щоб усі урядники на державній та громадській службі, в урядовім листуванні, а також у зносинах із патентами (сторонами) практично знали українську літературну мову, вимову та її правопис.

Щоб в усіх урядах була одностайність, МКШНО звертає увагу на помічну мовознавчу літературу і радить, щоб урядовці кожного уряду запізналися з відповідним її відділом. [...]