Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Декларація українського народу на Волині, Холмщині, Підляшші й Поліссі (1923 p., січня 23)

Ми, представники Українського Народу: Волині, Холмської Землі, Підляшшя і Полісся, вибрані на основі загального права голосування, входячи вперше до Сойму Річипосполитої Польської, вважаємо за свій обов’язок заявити ось що: Волинь, Холмська Земля, Підляшшя і Полісся від X сторіччя входили, як корінноукраїнські землі, в склад Київської Української держави, і згодом з’єдналися з Галичиною у «Галицько-Волинське» Королівство. У ХIV сторіччі вони перейшли, як автономні землі, до Великого Литовського Князівства, Польського Королівства. У XVII сторіччі вони належали частинно до Української Гетьманської Річипосполити. Після упадку тої Української Республіки і розподілу Польщі, ті землі були прилучені до Російської Держави. Під час упадку Російської Держави у 1917 році, вони увійшли у склад відродженої Української Держави, а пізніше, з перебігом воєнних подій 1919—1921 років, названі землі були прилучені до Польської Держави на основі мирного договору в Ризі, без отримання згоди на це від автохтонного українського населення. Ціле історичне життя Українського Народу є доказом, що метою його політичних змагань є створення Української Держави.

Створення власної Держави з непереможною силою проявилося серед усіх європейських народів. Отже теперішнє право народів на самовизначення стало керівною ідеєю в міжнародньому житті, в міжнародній політиці і в житті народів світу, внаслідку чого постав цілий ряд національних держав: Чехія, Фінляндія, Литва і інші, а до того, згідно з волею цілого Українського Народу, яку він проявляв впродовж вікових змагань за свою національність, згідно з волею населення наших земель і опираючись на загально визнане право народів на самовизначення, ми, представники Волині, Холмської землі, Підляшшя і Полісся заявляємо з цієї соймової трибуни перед цілим світом, що ціллю Українського Народу є відродження Самостійної Української Держави, однак рахуючися з дійсним станом річей, заявляємо нашу готовість до співпраці з польським народом і з всіма народами, які входять в склад Річипосполити Польської, під слідуючими умовами: Річипосполита Польська, як держава національно несуцільна, має бути перебудована так, щоби кожний народ, який входить в її склад, особливо такий, що займає окреслену територію, мав повну можливість реалізувати своє право на самовизначення, отож мав забезпечений повний і свобідний розвиток всіх галузей життя.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.