Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про встановлення безплатного навчання у вишах, втишах і технікумах (1934 p., січня 13)

Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів УСРР постановили:

Зважаючи на пролетаризацію учбових закладів, у яких навчаються в основному робітники і колгоспники, а також діти трудової інтелігенції, встановити з 1934 р. безплатність навчання по всіх ВИШах, ВТИШах і технікумах, що є на Україні. [...]

Увага: ця постанова не поширюється на учнів заочних учбових закладів.