Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З директивного листа ЦК ВКП(б) до ЦК КП(б)У про проведення політики розкуркулення в республіці (1931 p., травень)

Згідно з постановою ЦК від 20 цього травня у Вашій республіці має бути виселено 30 000 куркульських сімей в Уральську область.

У зв’язку з фактами грубих помилок у справі виселення куркулів (механічний підхід у доборі тих, кого виселяють, ряд випадків явно антисередняцьких перегинів) ЦК пропонує Вам встановити ретельний нагляд за ходом виселення. [...]

Перевірте ретельно склад тих, хто підлягає виселенню, включаючи до нього лише дійсно куркульські елементи і не допускаючи виселення лише за формальними ознаками: позбавлення виборчих прав, наявність твердого завдання і т. ін. Особливу увагу зверніть на те, щоб заходи, які застосовуються до куркулів, не були поширені на середняка і бідняка, як, наприклад виселення середняків і бідняків, які не бажають вступати до колгоспів, виступають проти місцевих органів тощо.

Поряд з цим Вам необхідно встановити контроль за дійсним забезпеченням куркульських господарств, що виселяються, тримісячним запасом продуктів, мінімальним реманентом.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.