Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про виставки української культури (1931 p., січня 2)

1. Визнати доцільним участь України у виставках української культури, організовуваних Всесоюзним товариством культзв’язку з закордоном у Берліні, Празі і Ковно — при умові, що всі валютні витрати покриваються Всесоюзним товариством культзв’язку з закордоном.

2. Доручити Всеукраїнському товариству культзв’язку з закордоном поставити питання перед Всесоюзним товариством культурного зв’язку з закордоном про відпуск коштів, необхідних для виготовлення експонатів.

3. Доручити РНК передбачити в бюджеті України асигнування коштів на участь у виставках.