Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова VII з’їзду Рад УСРР про основи Конституції Союзу Соціалістичних Радянських Республік (1922 p., грудня 13)

Виходячи з того, що утворюваний вільним волевиявленням рівноправних договірних сторін «Союз Соціалістичних Радянських Республік» повинен забезпечити: 1) найтіснішу єдність політики радянських республік в галузях міжнародній і господарській, 2) достатній, сполучний з інтересами загальносоюзного цілого, простір для виявлення їх господарської ініціативи і 3) самостійність розвитку національно-культурного будівництва, VII Всеукраїнський З’їзд Рад Робітничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів вважає за необхідне покласти в основу нового союзного договору такі положення:

1. Республіки: РСФРР, УСРР, БСРР і Федерація Закавказьких Союзних Радянських Республік об’єднуються в одну союзну державу, під назвою «Союз Соціалістичних Радянських Республік», при чому за кожною з союзних республік залишається право виходу з Союзу.

2. Найвищим верховним органом Союзу РСР повинен бути З’їзд Рад Союзу, а в проміжках між З’їздами найвишою владою є ЦВК СРСР.

3. Союзний З’їзд Рад складається з депутатів, обираних національними З’їздами Рад, пропорционально до населення, при гарантіях прав меншості, і скликається один раз на рік.

4. Союзний ЦВК обирається З’їздом Рад Союзу пропорціонально до населення, і з гарантіями прав меншостей. Союзний ЦВК скликається не менш як 3 рази на рік.

Примітка. ЦВК скликається також на вимогу ЦВК однієї з союзних республік або за постановою Президії Союзного ЦВК.

5. У період між сесіями ЦВК найвищою владою Союзу є Президія ЦВК СРСР.

6. Союзний ЦВК обирає Президію з 15 чол., в тому числі голів ЦВК за числом союзних республік.

Примітка. Голови ЦВК виконують свої обов’язки по черзі.

7. Виконавчим органом ЦВК є Рада Народних Комісарів СРСР, що її обирає ЦВК на строк повноважень останнього у складі голови Раднаркому, його заступників і наркомів: Заксправ, Військморсправ, Зовнішторгу, Шляхів, Пошт і Телеграфів, ВРНГ, РСІ, Праці, Продовольчих справ, Фінансів. Декрети й постанови РНК СРСР обов’язкові для всього Союзу і приводяться у виконання на всій території Союзу безпосереднім розпорядженням Раднаркому СРСР.

Примітка 1. Вважати недоцільним, як правило, сполучення посад голови Раднаркому і наркомів Союзного Раднаркому з відповідними посадами в окремих республіках Союзу.

Примітка 2. Декрети і постанови СРСР видаються на всіх мовах, визнаних державними в республіках, які входять до його складу.

8. З метою утвердження революційної законності на території Союзу РСР і для об’єднання зусиль договірних республіїс у боротьбі з контрреволюцією утворюється при Союзному ЦВК Найвищий Суд з функціями верховного судового контролю, а при Союзному Раднаркомі — об’єднаний орган Державного Політичного Управління, голова якого входить до Союзного Раднаркому з правом дорадчого голосу, при чому ДПУ окремих членів Союзу залишаються в складі відповідних Наркомвнусправ.

9. Затвердження, зміна і доповнення Союзної конституції або союзного договору, що заміняє таку, становлять виключну прерогативу З’їзду Рад Республік.

10. До відання ЦВК Союзу республік належать:

а) представництво Союзу в міжнародноправових зносинах,

б) зміна зовнішніх кордонів Союзу,

в) укладення договорів про прийом до складу Союзу нових республік,

г) оголошення війни і укладення миру,

д) укладення зовнішніх державних позик і затвердження місцевих позик зовнішнього характеру,

е) ратифікація міжнародних договорів,

є) встановлення системи зовнішньої торгівлі,

ж) встановлення основ і загального плану всього народного господарства Союзу, а так само затвердження концесійних договорів,

з) встановлення основ організації збройних сил республіки,

и) встановлення єдиного державного бюджету СРСР, встановлення місцевої грошової системи, системи загальносоюзних і місцевих податків, а також утворення союзного Державного Банку,

і) встановлення загальних засад землеустрою і землекористування,

ї) встановлення основ судоустрою і судочинства, а також цивільного та кримінального союзного законодавства,

к) встановлення основних законів про працю,

л) право загальної амністії для всієї території Союзу,

м) встановлення системи міри й ваги,

н) організація загальносоюзної статистики,

о) основне законодавство в галузі союзного громадянства і відносно прав іноземців,

п) скасування постанов З’їздів Рад, ЦВК і Раднаркомів республік, що входять до Союзу, якими порушується цей договір.

11. В порядку змін Конституцій як РСФРР, так і інших членів Союзу, в складі їх Раднаркомів скасовуються Наркомати: Заксправ, Зовнішторг, Шляхів, Пошт і Телеграфів і Військових та Морських Справ.

Примітка. Союзні Наркомати, перелічені в цьому пункті, мають у складі Раднаркому союзних республік своїх уповноважених, які діють на основі положень, затверджених Союзним ЦВК.

12. Інші наркомати, як от: Наркомпрод, Наркомпраці, Нарком РСІ, Наркомфін, ВРНГ, Наркомос, Наркомюст, Наркомвнусправ, Наркомзем, Наркомздоров’я, Наркомсоцзабез, входять до складу Раднаркомів союзних республік, при чому перші 5 наркоматів у своїй діяльності керуються постановами Союзного РНК і розпорядженнями відповідних наркоматів Союзу Соціалістичних Радянських Республік.

13. Союз республік має свій прапор, герб і державну печатку.

14. Для громадян Союзу встановлюється єдине союзне громадянство.

15. Столицею Союзу обирається місто Москва.

ЦВК союзних республік зобов’язується провести відповідні до договору про Союз Соціалістичних Радянських Республік зміни в своїх конституціях.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.