Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова РНК УСРР про внесок промислових і торгових підприємств на культурно-освітню роботу серед пролетаріату (1921 p., березня 17)

Рада Народних Комісарів постановила:

1. Для посилення державних коштів, асигнованих на забезпечення культурно-освітніх закладів, які обслуговують робітників і службовців (та їх дітей) промислових і торгових підприємств, встановлюються з останніх, незалежно від того, кому вони підпорядковані — державі, товариству чи приватним особам, — спеціальні внески в розмірі від 5 % до 10 % від усієї суми заробітної плати, виплачуваної по даному підприємству.

2. Суми, що утворюються із зазначених відрахувань, можуть витрачатись на забезпечення належними приміщеннями, освітленням, опаленням і необхідним ремонтом культурних закладів, які обслуговують пролетаріат промислових і торгових підприємств, на оплату часу, використаного робітниками для навчання на профтехнічних курсах і на пунктах ліквідації неписьменності, на утримання дітей в дитячих закладах, на поліпшення матеріального становища працівників освіти як доповнення до постачання їх державними органами освіти та на інші відповідні потреби. [...]