Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Союзний робітничо-селянський договір між УСРР і РСФРР (1920 p., грудня 28)

Уряд Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, з одного боку, і уряд Української Соціалістичної Радянської Республіки, з другого, виходячи з проголошеного Великою пролетарською революцією права народів на самовизначення, визнаючи незалежність і суверенність кожної з договірних сторін і усвідомлюючи необхідність згуртувати свої сили з метою оборони, а також в інтересах їх господарського будівництва, вирішили укласти цей союзний робітничо-селянський договір [...]

I. Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка і Українська Соціалістична Радянська Республіка вступають між собою у воєнний і господарський союз.

II. Обидві держави вважають за необхідне оголосити, що всі спільні зобов’язання, які вони надалі братимуть на себе щодо інших держав, можуть обумовлюватися лише спільністю інтересів робітників і селян Республік, що укладають цей союзний договір, і що з самого факту колишньої приналежності території УСРР до колишньої Російської імперії для УСРР не випливає ніяких зобов’язань відносно кого б то не було.

III. Для кращого здійснення зазначеної в пункті І мети обидва уряди оголошують об’єднаними такі Комісаріати: І) Військових і Морських Справ.

2) Вищу Раду Народного Господарства, 3) Зовнішньої Торгівлі, 4) Фінансів, 5) Праці, 6) Шляхів, 7) Пошт і Телеграфу.

IV. Об’єднані Народні Комісаріати обох Республік входять до складу Раднаркому РСФРР і мають у Раді Народних Комісарів УСРР своїх уповноважених, яких затверджує і контролює Український ЦВК та З’їзд Рад.

V. Порядок і форма внутрішнього управління об’єднаних Комісаріатів встановлюється особливими угодами між обома урядами.

VI. Керівництво й контроль об’єднаних Комісаріатів здійснюється через Всеросійські З’їзди Рад депутатів робітників, селян і червоноармійців, а також Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет, до яких УСРР посилає своїх представників на підставі постанови Всеросійського З’їзду Рад.

VII. Керівництво й контроль об’єднаних Комісаріатів здійснюється через Всеросійські З’їзди Рад депутатів робітників, селян і червоноармійців, а також Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет, до яких УСРР посилає своїх представників на підставі постанови Всеросійського З’їзду Рад.

VIII. Цей договір підлягає ратифікації відповідних вищих законодавчих установ обох Республік.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.