Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Резолюція «Україна і Росія», прийнята І з’їздом КП(б)У (1918 p., липень)

Виходячи з того, що:

1) Україна економічно нерозривно зв’язана з Росією;

2) економічна єдність України і Росії за останнє 10-ліття створила міцний базис для єдності боротьби пролетаріяту України і Росії;

3) відокремлення України від Росії, як в силу цього, так і в силу всієї міжнародної обстановки, має характер тимчасової окупації;

4) ідея «самостійності» України, під ширмою якої німецькі імперіалісти загарбували й поневолювали Україну під ярмо капіталістів та поміщиків, остаточно дискредитована в найширших трудових масах України;

5) повстання на Україні розгортається під лозунгом відновлення революційного возз’єднання України з Росією, — І з’їзд Комуністичної партії України вважає, що завданням нашої партії на Україні є: рішуче порвавши з помилками минулого, боротися за революційне об’єднання України з Росією на засадах пролетарського централізму в межах Російської Радянської Соціялістичної Республіки, на шляху до утворення всесвітньої пролетарської комуни.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.