Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З німецько-українського додаткового договору до мирного договору між Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною, з однієї сторони, і Українською Народною Республікою, з другої сторони (1918 p., лютий)

[...] Вартості маєткові, що були під наглядом, охороною або зарядженням, мають бути негайно видані на жадання власника, а до хвилі повного повернення охороняти інтереси власника.

[...] Земельні маєтки або права на них, гірничо-промислові права як також права уживання і використання маєтків, підприємства або участь в них, особливо акцій, які з огляду на воєнні закони продано, або від правовласника примусово відібрано, повинні бути повернені первісному власникові на його жадання на протязі одного року після ратифікації мирного договору, при обов’язковому повороті користей, які були одержані від продажі, або відбирання, при сім не звертається увага на добре набуті права третьої особи [...]