Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Офіційне пояснення Генерального секретаріату щодо земельної справи (1917 p., листопада 12)

До Генерального Секретаріату надходять запитання про те, як треба розуміти ті або інші думки останнього Універсалу про Земельну справу.

[...] Оберігаючи все народне господарство: машини, ліси, будинки, лани, скот і інше, дбаючи про порядок в Україні, Універсал не дозволяє ніяких самочинних захватів земель і всякого добра, порубки лісів тощо, бо такі захвати і порубки неминуче зруйнують відтепер вже всенародне багатство та викличуть розруху та сварки в краю і серед селянства.

[...] Цілком виразно в Універсалі зазначено, що право власності скасовується тільки на землі нетрудових господарств, які б вони не були: чи то селянські, чи то козачі, чи якісь інші, залишаються у власності теперішніх хазяйнів.

[...] Право власності на землі, які належать містам, містечкам і селам, або перебувають під дачами, садибами, городами, садами, а також під копальнями, каменоломнями, заводами, фабриками і таке інше — Універсалом не скасовується.

Взагалі Універсал не тільки не дає права розпоряджатися самовільно землями, сільськогосподарським реманентом, кіньми і т. п., а призначаючи його добром всенародним, передає під догляд і в розпорядження Повітові™ та Губернським Земельним Комітетам при допомозі Комітетів волосних.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.