Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

З маніфесту ЦК РСДРП про характер Першої світової війни (1914 p., листопад)

Європейська війна, яку протягом десятиріч підготовляли уряди і буржуазні партії всіх країн, вибухнула [...]

При даному становищі не можна визначити, з точки зору міжнародного пролетаріату, поразка якої з двох груп воюючих націй була б найменшим злом для соціалізму. Але для нас, російських c.-д., не може підлягати сумніву, що з точки зору робітничого класу і трудящих мас усіх народів Росії найменшим злом була б поразка царської монархії, найбільш реакційного і варварського уряду, який гнобить найбільшу кількість націй і найбільшу масу населення Європи й Азії.

В Росії завданням с.-д. з огляду на найбільшу відсталість цієї країни, яка не завершила ще своєї буржуазної революції, повинні бути, як і досі, три основні умови послідовного демократичного перетворення: демократична республіка (при повній рівноправності і самовизначенні націй), конфіскація поміщицьких земель і 8-годинний робочий день [...]

Перетворення сучасної імперіалістичної війни в громадянську війну є єдино правильний пролетарський лозунг, вказуваний досвідом Комуни, намічений Базельською (1912 р.) резолюцією і випливаючий з усіх умов імперіалістичної війни між високо розвинутими буржуазними країнами. Хоч би якими великими здавалися труднощі такого перетворення в ту чи іншу хвилину, соціалісти ніколи не відмовляться від систематичної, наполегливої, неухильної підготовчої роботи в цьому напрямі, раз війна стала фактом. [...]Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.